Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 22

Full Game | Switzerland vs. France | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

John Malkovich vystoupí v létě na českém hradě

Na Oscara nomi­no­va­ný herec John Malkovich při­je­de v létě do České repub­li­ky, ale nebu­de to kvů­li natá­če­ní své­ho nej­no­věj­ší­ho holly­wo­od­ské­ho fil­mu. Hvězda vystou­pí v čer­ven­ci na pódiu v zahra­dách kro­mě­říž­ské­ho zám­ku v rám­ci...Read more »

The Contractor: Akce v Berlíně povyšuje thriller s Chrisem Pinem

Bývalý ser­žant ame­ric­kých spe­ci­ál­ních jed­no­tek se nechá naver­bo­vat do pochyb­né­ho čer­né­ho žol­dác­ké­ho koman­da v Berlíně ve fil­mu The Contractor, dob­ře nato­če­ném, ale neu­spo­ko­ji­vě šab­lo­no­vi­tém akč­ním fil­mu reži­sé­ra Tarika Saleha (The...Read more »

Full Game | Sweden vs. Norway | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %

Členové ost­rav­ské­ho kome­di­ál­ní­ho diva­del­ní­ho sou­bo­ru s názvem „Tři tygři“, tedy her­ci a komi­ci Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve zná­most svý­mi impro­vi­zač­ní­mi schop­nost­mi a před­sta­ve­ní­mi, během nichž inter­a­gu­jí...Read more »

Highlights | Switzerland vs. France | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Sweden vs. Norway | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Great Britain vs. Latvia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Kazakhstan vs. Germany | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Great Britain vs. Latvia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Quick Cuts | Nikolaj Ehlers (Denmark) | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Kazakhstan vs. Germany | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

The Pregame Skate - 22 May 2022 | #IIHFWorlds 2022

Read more »
Stránka načtena za 1,75833 s | počet dotazů: 195 | paměť: 34126 KB. | 06.07.2022 - 21:37:46