Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 21

Highlights | Italy vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Norway vs. Czechia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Norway vs. Czechia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Italy vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme - pohádky pro logopedickou prevenci

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi? Pracujete v mateř­ské ško­le a vede­te krou­žek logo­pe­dic­ké pre­ven­ce? Máte doma před­ško­lá­ka, kte­rý má potí­že s vyslo­vo­vá­ním někte­rých hlá­sek? Tak je tato pub­li­ka­ce urče­na prá­vě...Read more »

Domek plný úkolů - pracovní listy pro předškoláky, čerstvé školáky a hlavně pro radost

Máte rádi pří­běh? Tvoříte rádi? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vé­ho o jed­né uli­ci a jejich domech? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce s názvem Domek plný úko­lů, jejíž autor­kou je Kateřina Markalousová. Read more »

Insterstellar

Christopher Nolan je abso­lut­ní špič­ka sou­čas­né­ho fil­mař­ské­ho cechu a kaž­dý jeho nový film pro­vá­zí vel­ká oče­ká­vá­ní a nad­še­ní jeho fan­dů. Interstellar je fil­mem, kte­rý je dale­ko amb­ci­óz­něj­ším dílem než všech­no, co...Read more »

Full Game | Canada vs. Switzerland | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Canada vs. Switzerland | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Austria vs. Finland | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Austria vs. Finland | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Behind The Scenes with the Equipment Managers | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | USA vs. Sweden | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Denmark vs. France | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | USA vs. Sweden | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Denmark vs. France | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Andres Ambuhl: 120 Games and Counting | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Mic’d Up with Cade Neilson (Great Britain) | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

The Pregame Skate - 21 May 2022 | #IIHFWorlds 2022

Read more »

Quick Cuts | Canada’s Coach: Claude Julien | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Geekec

Recenze na pořad Geekec: Podcast od nerdů pro nerdy, který můžete sledovat na kanále Toren, kde vychází v přibližně dvoutýdenních intervalech. Jedná se o besedu filmových fanoušků, kteří spolu...Read more »

Novinkový mix

Recenze na pořad Novinkový mix: Jakub "Toren" Neumann pravidelně vydává na svém YouTube kanále tuto rubriku zabývající se veškerými novinkami ze světa filmu, které by si fanoušek moderní kinematografie...Read more »

Roasted!

Recenze na show Roasted!: Stand-up komik Jakub Ťapák se kvůli karanténě ocitl dočasně bez práce a z dlouhé chvíle stvořil toto: pořad vydávaný na YouTube zaměřený na vtipné komentování...Read more »

Městečko South Park

Recenze na animovaný seriál South Park: Hned na začátek je potřeba uvést, že ani já jsem neviděl všechny díly, kdysi jsem to účelově sledoval, ale skončil někde v 10....Read more »

Death Note - Zápisník smrti - Nový svět

Recenze na závěrečnou epizodu anime Death Note: Tak nám to končí. Samozřejmě ve velké parádě. Finále bylo strhující, jsem hrozně rád, že po ne úplně podařeném prostředku (zvláště sekvenci...Read more »

Trainspotting

A důvo­dy? Kdo potře­bu­je důvod, když má hero­in? … Boylovu kla­si­ku bych dal povin­ně pouš­tět na základ­kách, ono by to ve výsled­ku vyšlo dale­ko lev­ně­ji a při­tom úči­ně­ji než kdeja­ká pro­ti­dro­go­vá...Read more »

Pozemšťan

Tenhle podiv­ný film vás doká­že nechat zapře­mýš­let nad vše­mi dogma­ty, víra­mi a vlast­ně vším, co bere­te jako samo­zřej­most. Pozemšťan je pova­ho­vě veli­ce malý film, ať už máme na mys­li roz­po­čet,...Read more »
Stránka načtena za 1,51183 s | počet dotazů: 211 | paměť: 34154 KB. | 07.07.2022 - 00:18:51