Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 19

Highlights | Canada vs. Kazakhstan | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Canada vs. Kazakhstan | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Great Britain vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Czechia vs. Latvia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Finland vs. Czechia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Canada vs. France | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | USA vs. Norway | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Slovakia vs. Denmark | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Sweden vs. Latvia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Germany vs. Switzerland | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Austria vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Canada vs. Denmark | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | USA vs. Czechia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Kazakhstan vs. Italy | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Sweden vs. Norway | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Switzerland vs. France | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Great Britain vs. Latvia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Kazakhstan vs. Germany | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Norway vs. Czechia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Italy vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Austria vs. Finland | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Canada vs. Switzerland | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | USA vs. Sweden | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Great Britain vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Odcházení

Když je to jen troš­ku mož­né, rád vidím film v pro­stře­dí pro něj urče­ném, tj. v kině. Jednak pro­to, že je pri­már­ně sta­vě­ný pro vel­ké plát­no a niko­li pro malou obra­zov­ku, jed­nak pro­to,...Read more »

The Pregame Skate - 19 May 2022 | #IIHFWorlds 2022

Read more »

Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)

Zdejší čte­ná­ři dob­ře vědí, že v oblas­ti kine­ma­to­gra­fie jsem spíš sta­ro­mi­lec a je poměr­ně málo fil­mů z posled­ních let, kte­ré by mě nějak zvlášť oslo­vo­va­ly. Možná je to tím, že nověj­ší fil­my...Read more »

Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?

Hra o trů­ny (Game of thro­nes) pat­ří v dneš­ní době mezi ty nej­po­pu­lár­něj­ší seri­á­ly, o tom není pochyb. A ono není divu, důvo­dů k tomu­to tvr­ze­ní je hned něko­lik. Pojďme si říct o těch nej­zá­klad­něj­ších....Read more »

Mamma Mia!

Padly na Vás chmu­ry? Rozveselení by Vám moh­la při­nést Meryl Streep a její počet­ný dopro­vod­ný sbor křepčí­cí na nej­zná­měj­ší pís­ně od ABBY v nej­ký­čo­vi­těj­ší podí­va­né roku 2008. Muzikál Mamma Mia! se...Read more »

Quick Cuts | Bukart Bros (LAT) | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Brickleberry

Recenze na animovaný seriál Brickleberry: Neuvěřitelně vulgární, nekorektní, xenofobní, morbidní, sarkastická a hlavně VTIPNÁ show, která si běžně bere na paškál i za velkou louží zapovězená témata jako jsou...Read more »

Harry Potter a Kámen mudrců

Recenze na rodinný film Harry Potter a Kámen mudrců: Absolutní srdcovka. První potterovku mám moc rád, a to tak, že bych mohl většinu promluv recitovat spatra, bez odchylek a...Read more »

Raubíř Ralf

Pixar posled­ní dobou nemá tak jas­nou pozi­ci na poli ani­má­ků jako tomu bylo před časem, trpí neo­ri­gi­na­li­tou, naiv­ním dějem atd. Raubíř Ralf je veli­ce ori­gi­nál­ní, pro­stře­dí video­her je (vyjma...Read more »
Stránka načtena za 1,58929 s | počet dotazů: 217 | paměť: 34457 KB. | 07.07.2022 - 01:27:43