Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 17

Full Game | Switzerland vs. Kazakhstan | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Sweden vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Switzerland vs. Kazakhstan | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Sweden vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči

24. dub­na Netflix vypus­til do svě­ta seri­ál Srdcerváči pod­le stej­no­jmen­né­ho webo­vé­ho komik­su Alice Oseman. Vypráví pří­běh dvou dospí­va­jí­cích chlap­ců, kte­ří se do sebe zami­lu­jí. Rozhodně se ale nejed­ná o seri­ál, kte­rý...Read more »

Highlights | Czechia vs. Austria | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Italy vs. Denmark | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Czechia vs. Austria | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Italy vs. Denmark | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Quick Cuts | Petan & Hannoun (Italy) | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Best of Ref Cam: Episode 1 | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

The Pregame Skate - 17 May 2022 | #IIHFWorlds 2022

Read more »

The Pregame Skate - 17 May 2022 | #IIHFWorlds 2022

Read more »

Básníci čekají na zázrak. A český film?

Série o „bás­ní­cích“ je důka­zem nemo­houc­nos­ti čes­ké „pore­vo­luč­ní“ kine­ma­to­gra­fie. Zatímco v osm­de­sá­tých letech se reži­sér Dušan Klein blýs­kl tře­mi skvě­lý­mi díly, po revo­lu­ci násle­do­va­la již pou­ze recyk­la­ce postav, pří­bě­hů a zmar. Výjimkou není...Read more »

Hoteliér - 65 %

Herec Pavel Landovský má živo­ta plné zuby, nemo­ci mu ztrp­ču­jí kaž­dý den a nej­ra­dě­ji by se vším skon­čil. Má však kolem sebe lidi, kte­rým sto­jí za zájem a úctu. Herecký kole­ga...Read more »

Konverzace na pracovišti

Read more »
Stránka načtena za 1,54087 s | počet dotazů: 199 | paměť: 34200 KB. | 06.07.2022 - 23:29:15