Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 16

Full Game | France vs. Germany | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Finland vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Finland vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | France vs. Germany | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Yasmin Boland: Magický Měsíc 

Karty inspi­ro­va­né lunár­ní­mi fáze­mi ze všech mož­ných úhlů pohle­du pat­ří k těm, kte­ré vez­me­te do ruky a rázem máte po ruce hro­ma­du prak­tic­kých infor­ma­cí. Přišlo mi, že jsou i z těch, na kte­ré se...Read more »

Můj rok 1982

Rok 1982 vel­mi boha­tý na růz­né udá­los­ti. Tato kni­ha vás celým rokem pro­ve­de. Dozvíte se, jaká byla poli­tic­ká situ­a­ce, jak to vypa­da­lo ve ško­lách, co se pro­dá­va­lo na čer­ném...Read more »

Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy

Filmfanatic nevá­há jít s kůží na trh. Proto bez muče­ní při­zná­vám, že Blade Runner sice ctím coby kla­si­ku sci-fi žán­ru (pře­de­vším kvů­li napros­to nestár­nou­cím tri­kům), ale jinak mě ten film...Read more »

Temný dům – mytologie sebevraždy

Možná to nevy­pa­dá, ale Filmfanatic má rád horo­ry. Tedy kva­lit­ní horo­ry. Což nej­spíš dává odpo­věď na otáz­ku, proč jich ve svých recen­zích nemám více. Je to žánr, kte­rý byl...Read more »

Trailer: Finland vs USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Quick Cuts | Carl Klingberg (Sweden) | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Quick Cuts | Philipp Grubauer (Germany) | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Slovakia vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Latvia vs. Norway | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Trans

Jméno Dannyho Boyla je záru­kou při­nejmen­ším vel­ké­ho oče­ká­vá­ní, v lep­ším pří­pa­dě potom kva­lit­ní podí­va­né. Ostatně to, že Boyle umí točit fil­my doká­zal neje­nom oska­ro­vým Milionářem z cha­tr­če, ale i horo­rem 28 dní poté...Read more »

Full Game | Slovakia vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Latvia vs. Norway | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Interview with Geheb and Krogdahl (Norway) | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Geheb and Krogdahl (Norway) | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Interview with Geheb and Krogdahl | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

The Pregame Skate - 16 May 2022 | #IIHFWorlds 2022

Read more »
Stránka načtena za 1,60634 s | počet dotazů: 199 | paměť: 34111 KB. | 07.07.2022 - 00:35:03