Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 15

Highlights | Denmark vs. Switzerland | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Czechia vs. Sweden | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Denmark vs. Switzerland | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Czechia vs. Sweden | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Eyes Wide Shut

Poslední film slav­né­ho reži­sé­ra Stanleyho Kubricka roz­hod­ně nene­chá­vá divá­ky chlad­né: Někoho likvi­du­je svou dél­kou a dlou­hý­mi pasá­že­mi, v nichž se jako­by nic nedě­je, něko­ho vytá­čí už samot­ným fak­tem, že ve fil­mu...Read more »

Highlights | Austria vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Nečekaná lekce lásky - silný román o rodinném poutu

Máte rádi sil­né pří­běhy o rodin­ném pou­tu a lás­ce? Chcete zažít emo­tiv­ní pří­běh Jeannie a Dana? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Nečekaná lek­ce lás­ky. Věřte, že ta vás oprav­du čeká. Read more »

Full Game | Austria vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | France vs. Kazakhstan | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | France vs. Kazakhstan | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Norway vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Norway vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Reagan’s VLOG Episode 2 | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Italy vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Italy vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Italy vs. Canada| 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Morgiana

Český fil­mo­vý zázrak šede­sá­tých let 20.století byl sice ostře utnu­tý začát­kem nor­ma­li­za­ce, přes­to ješ­tě pár let dozní­val a postup­ně has­nou­cí svět­lo svě­ta tak spat­ři­lo něko­lik zají­ma­vých fil­mů i na začát­ku let...Read more »

The Pregame Skate - 15 May 2022 | #IIHFWorlds 2022

Read more »

Nabarvené ptáče

Že se na film Václava Marhoula Nabarvené ptá­če roz­hod­ně zajdu podí­vat co nejdří­ve, to bylo jas­né oka­mži­tě poté, co jsem se dozvě­děl, že natá­če­ní pro­bí­há, a co jsem spat­řil prv­ní...Read more »

Vzpomínka na filmy Miloše Formana

Předevčírem osla­vil 80. naro­ze­ni­ny reži­sér, kte­ré­mu se poda­ři­lo jako jedi­né­mu umís­tit do mých fil­mo­vých „top ten“ rov­nou dva fil­my (Amadeus a Přelet nad kukač­čím hníz­dem) - Miloš Forman. A pro­to­že růz­ných při­po­me­nu­tí...Read more »

Světová válka Z

Recenze na film Světová válka Z: Zas taková pecka to není. Nejlepší na tomhle filmu je asi Brad Pitt, který předvádí svůj standartní výkon – ale taky se nepřetrhne....Read more »
Stránka načtena za 1,75691 s | počet dotazů: 202 | paměť: 34125 KB. | 06.07.2022 - 23:35:08