Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 13

Full Game | Finland vs. Norway | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | Germany vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | Germany vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Užívej si, co to jde (Whatever Works)

Víte, čím se liší pří­z­niv­ci Miloše Formana od pří­z­niv­ců Woodyho Allena? Především tím, že zatím­co Miloš Forman nako­nec nato­čil jenom něko­lik fil­mů (byť skvě­lých), Woody Allen prás­ká rok co...Read more »

Highlights | Finland vs. Norway | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Opening Ceremony | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Cesta

Postapokalyptická téma­ti­ka je ve fil­mu již dost dlou­ho zako­ře­ně­nou, avšak fil­ma­ři se k ní stá­le vra­ce­jí, aby ji uká­za­li v novém svět­le, nebo jako v pří­pa­dě Cesty ve svět­le stej­ném, avšak z jiné­ho...Read more »

Highlights | France vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Highlights | USA vs. Latvia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | USA vs. Latvia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Full Game | France vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Gomora

Jak pra­ví dis­tri­buč­ní slo­gan: „Jde o nej­prav­di­věj­ší a nej­sy­ro­věj­ší film o mafii.“ Asi ano. Pseudodokumentární film reži­sé­ra Mattea Garroneho je oprav­du syro­vý, asi prav­di­vě líčí život v chu­din­ské čtvr­ti Scampia v Neapoli, kde prak­tic­ky...Read more »

Moon

Když se v kolon­ce žán­ru obje­ví sci-fi, málo­kdo bude oče­ká­vat, že film bude intim­ní pře­mýš­li­vou sod­nou do lid­ské duše. Moon přes­ně něčím tako­vým je. Ač se jed­ná o film ze znač­ně...Read more »

Baader Meinhof Komplex

Němečtí fil­ma­ři se posled­ní dobou vyrov­ná­va­jí s nepří­jem­ný­mi obdo­bí­mi své his­to­rie. Už to není jen obdo­bí nacis­mu, ale i obdo­bí pro­špi­ko­va­né špicly Stasi, nyní - dá se říct logic­ky - při­chá­zí...Read more »

Lékařská první pomoc

Read more »
Stránka načtena za 6,55765 s | počet dotazů: 178 | paměť: 38828 KB. | 29.05.2022 - 12:53:13