Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 11

Oddělen

Jsou fil­my, od kte­rých víte, co přes­ně bys­te měli čekat, potom jsou fil­my, u kte­rých si nejste pří­mo jis­ti, o co by mělo jít, a pak jsou fil­my jako Detachment, u kte­rých nemá­te...Read more »

Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové

Minisérie nese pros­tý název Iveta a mapu­je prv­ní kro­ky ke slá­vě Ivety Bartošové, její kari­ér­ní vze­stup a vztah se zpě­vá­kem Petrem Sepešim. Na Voyo je nyní ke shled­nu­tí prv­ní díl tří­díl­né...Read more »

Leila Eleisa Ayach: Smluvy duší

Dohody v lás­ce, kni­ha I.„Lidé, již se obá­va­jí  vlast­ní auten­tič­nos­ti, mají strach žít svůj vlast­ní život. Přímo nut­ka­vě se sta­ra­jí o jiné, o jejich stra­chy a potře­by. Doslova se ztrá­ce­jí v živo­tech dru­hých. Žijí ...Read more »

Josef Zíma slaví 90 let

Josef Zíma (naro­zen 11. květ­na 1932 v Praze) je čes­ký herec, zpě­vák a tele­viz­ní mode­rá­tor. V roce 1953 absol­vo­val herec­tví na Divadelní fakul­tě Akademie múzic­kých umě­ní v Praze. V roce 1957 nastou­pil do Divadla...Read more »
Stránka načtena za 2,41640 s | počet dotazů: 163 | paměť: 33314 KB. | 29.05.2022 - 10:38:51