Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 10

American Truck Simulator: Vydání updatu 1.44

S rados­tí se s vámi dělí­me o aktu­a­li­za­ci 1.44, kte­rá byla vydá­na pro hru American Truck Simulator. Tato aktu­a­li­za­ce je plná nových funk­cí a změn, tak­že dopo­ru­ču­je­me si je všech­ny pře­číst. Rádi...Read more »

Ragtime

K fil­mu Ragtime, kte­rý nato­čil v roce 1981 reži­sér Miloš Forman pod­le best­selle­ru E.L.Doctorowa, mám spe­ci­fic­ký vztah. Poprvé jsem ho viděl už v roce 1986 na spe­ci­ál­ní pro­jek­ci Jaromíra (Mikyho) Kučery,...Read more »

Hmyz a jiní drobní živočichové - 85 druhů hmyzu, pavouků a dalších drobných živočichů

Život hmy­zu je tak fas­ci­nu­jí­cí. Máte rádi pří­ro­du? Chcete se dozvě­dět, kdo v ní vlast­ně byd­lí? Tak prá­vě vám dopo­ru­čím kni­hu Hmyz a jiní drob­ní živo­či­cho­vé, kte­rou vyda­la Grada Publishing, a.s.,...Read more »

Faunův labyrint (El Laberinto del Fauno)

Španělský film reži­sé­ra Guillerma del Tora Faunův laby­rint jsem viděl už dost dáv­no, před pěti lety, tedy v době, kdy jsem ješ­tě ani neměl blog, abych se s vámi mohl o svůj...Read more »

Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června

Westworld je ame­ric­ký dysto­pic­ký sci-fi neo-westernový tele­viz­ní seri­ál, kte­rý vytvo­ři­li Jonathan Nolan a Lisa Joy. Seriál, kte­rý pro­du­ku­je a vysí­lá HBO, vychá­zí ze stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1973 (scé­nář a režie Michael Crichton)...Read more »

LIVE | Czechia vs. Sweden | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Denmark vs. Switzerland | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Austria vs. USA | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | France vs. Kazakhstan | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Norway vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Italy vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Latvia vs. Finland | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Slovakia vs. Germany | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Czechia vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

LIVE | Switzerland vs. Italy | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Služební spánek

Read more »
Stránka načtena za 1,91967 s | počet dotazů: 178 | paměť: 33792 KB. | 29.05.2022 - 13:56:26