Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 09

Deník farářky

Číst cizí deník, to se nedě­lá! Jenže v pří­pa­dě kniž­ní­ho vydá­ní je to nao­pak žádou­cí. A když se jed­ná o deník farář­ky, pak to může být zají­ma­vé počte­níč­ko! Budou tak něja­ké pikant­ní...Read more »

American Truck Simulator - Montana - Lesnictví

S kaž­dým novým roz­ší­ře­ním mapy se blí­ží­me k rea­li­za­ci kom­plet­ních výrob­ních řetěz­ců v eko­no­mi­ce hry. Sice ješ­tě nejsme úpl­ně u cíle, ale důle­ži­té kous­ky do sebe kou­sek po kous­ku zapa­da­jí. V nad­chá­ze­jí­cím DLC Montana...Read more »

Štvanice – krvavé polské lesy

Poláci ve svých fil­mech vel­mi rádi reflek­tu­jí dru­hou svě­to­vou vál­ku. Naposledy to Filmfanatic komen­to­val v jejich Kurýrovi ​​a i dnes se podí­vá­me do poza­dí pol­ské­ho odbo­je. Tentokráte však ne do Varšavy,...Read more »

Kazň – mlčení sovětských jehňátek

V Sovětském sva­zu séri­o­ví vra­zi nee­xis­to­va­li. Oficiálně. Takže ve sku­teč­nos­ti exis­to­va­li, ale režim to popí­ral. Problém tím byl vyře­šen a soci­a­lis­mus šel dál vstříc svět­lým zítř­kům, až v roce 1991 implo­do­val....Read more »

Survivor - 32. díl (SK - 59.,60.) - Vítězem Survivor Česko & Slovensko 2022 se stává V...

Po více než třech měsí­cích jsme koneč­ně na kon­ci pořa­du, kte­rý někdo nazval Survivor. Této znač­ce pro­duk­ce pro­ved­la spous­tu špat­ných věcí, ale para­dox­ně může­me být na vítě­ze hrdí. SK-59. díl...Read more »

Čtrnáctou inkarnaci Doctora Who ztvární Ncuti Gatwa.

Mizero Ncuti Gatwa (/ˈʃuːti ˈɡætwɑː/ SHOO-tee GAT-wah; naro­zen 15. říj­na 1992) je rwandsko-skotský herec. Proslavil se rolí Erica Effionga v komediálně-dramatickém seri­á­lu Sex Education (2019-současnost) spo­leč­nos­ti Netflix, za kte­rou zís­kal cenu...Read more »

Ostrov tisíce hvězd - nádherný román plný nespoutané africké přírody

Máte rádi romá­ny Anne Jacobsové? Chcete se podí­vat do Afriky? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Ostrov tisí­ce hvězd, kte­rou vyda­la Euromedia Group v edi­ci svě­to­vý best­seller. Read more »

Titulky k Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Vítejte u titulků k třetímu z dílu Fantastických zvířat. Sága o magizoologovi Mloku Scamanderovi pokračuje s podtitulem Brumbálova tajemství. Tentokrát se vydáme mimo jiné do Německa a do Himalájí......Read more »

Kdo pro koho hlasoval? | Survivor CZ&SK

Read more »

Faunovo velmi pozdní odpoledne

Když se mi kdy­si dáv­no dosta­la do ruky kníž­ka poví­dek Jiřího Brdečky s názvem Faunovo znač­ně pokro­či­lé odpo­led­ne, vůbec jsem netu­šil, že pod­le titul­ní, jen něko­li­kas­t­rán­ko­vé a nijak osl­ňu­jí­cí povíd­ky nato­čí...Read more »
Stránka načtena za 1,72889 s | počet dotazů: 192 | paměť: 33816 KB. | 29.05.2022 - 10:39:35