Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 05

Barevný rok - celoroční program pro mateřskou školu

Pracujete s dět­mi v mateř­ské ško­le? Začínáte a neví­te si rady? Jste již zku­še­né, ale chce­te svou prá­ci něčím novým zpes­t­řit? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Kristýny Kapounkové, kte­rou vyda­la Grada...Read more »

Titulky k The Endgame S01E08 - All That Glitters

V dnešním díle není zcela jisté, kdo je cílem Fedorové a co má tentokrát Elena za lubem. FBI už dochází trpělivost. Prozradím vám, že se vrátíme do banky federálních...Read more »

Co si kmen myslel o Chili? | Survivor CZ&SK

Read more »

Survivor - 31.epizoda (SK - 57, 58.) - Paskvil jménem Survivor

Obával jsem se, jaký bude závěr Survivora, a jak­ko­li jsem posled­ní díly hod­no­til pozi­tiv­ně, dnes toho pozi­tiv­ní­ho bude vel­mi málo. SK-57. díl Díl začí­ná­me vzpo­mín­kou na Chilli a její sta­rost­li­vost, zejmé­na o jíd­lo,...Read more »

Armáda temnot - Třetí díl legendární série „Evil Dead“ je pro mě osobně tím nejslabším, protože humor zde zachází až příliš daleko.

Série Evil Dead je jed­nou z nej­zná­měj­ších, nej­zá­bav­něj­ších a nej­kul­tov­něj­ších sérií, kte­ré kdy byly v horo­ro­vém žán­ru nato­če­ny. Pro mě osob­ně je tře­tí díl spíš zkla­má­ním než něja­kým vel­kým kul­tem. První dva fil­my zbož­ňu­ji, ale...Read more »

RECENZE – TAJEMSTVÍ SÍDLA BELLEFONTAINE

Autorka: Marie LavalPřeklad: Blažena KukulišováNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2022Vazba: pevná/vázanáPočet stran: 304ISBN: 978-80-7633-576-9Anotace:Amy si z touhy po novém životě koupí na francouzském venkově malý penzion opředený nepěknou pověstí. Po...Read more »

Evil Dead II - Sam Raimi překonal sám sebe a vytvořil pokračování, které je lepší než originál. Alespoň pro mnohé fandy. Dvojka je vtipnější, ale původní „Evil Dead“ je pro mě ten pravý horor.

„Evil Dead II“ je prů­kop­ní­kem nové­ho smě­ru horo­ru. Když se na tenhle film podí­vá­te, uvě­do­mí­te si, že jste patr­ně nikde jin­de nic podob­né­ho nevi­dě­li, pokud jste samo­zřej­mě neshléd­li někte­rý...Read more »

Nenápadný půvab buržoazie

Umíte roze­znat sen od sku­teč­nos­ti? Schválně jest­li se vám to poda­ří v už, mys­lím, kla­sic­kém Buňuelově fil­mu o sku­pin­ce přá­tel z tzv. lep­ší spo­leč­nos­ti, kte­ří by spo­lu vel­mi rádi pove­če­ře­li, ale stá­le jim...Read more »

Survivor-31.epizóda(SK-57.,58.)-Paškvil menom Survivor

Bál som sa toho ako bude vyze­rať záver Survivora a ako som posled­né epi­zó­dy hod­no­til pozi­tív­ne, tak dnes to pozi­tív­ne bude len z veľ­mi malej čas­ti. SK-57.epizóda Epizódu začí­na­me spo­mí­na­ním na...Read more »
Stránka načtena za 1,77885 s | počet dotazů: 181 | paměť: 33646 KB. | 29.05.2022 - 13:47:39