Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 03

Co s odpadem? - encyklopedie pro školáky

Do rukou se mně dostá­vá báječ­ná ency­klo­pe­die o odpa­dech, kte­rá je urče­na ško­lá­kům a nejen jim. Každý den vypro­du­ku­je­me cel­kem dost vel­ké­ho množ­ství odpa­du. Je tře­ba umět s ním vyna­lo­žit. Některé mate­ri­á­ly...Read more »

Coach Carter

Filmy pojed­ná­va­jí­cí o spor­tu resp. o pří­bě­zích spor­tov­ců jsou spe­ci­ál­ní ška­tul­kou, do kte­ré lze zařa­dit jen málo ze svě­to­vé tvor­by. Jedná se totiž o spe­ci­fic­ký žánr, kte­ré­ho je jako šafrá­nu na lou­ce,...Read more »

Hypochondr

Read more »
Stránka načtena za 2,73165 s | počet dotazů: 160 | paměť: 33210 KB. | 29.05.2022 - 13:50:07