Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 02

Pojďte úspěchu naproti!

Snad kaž­dý člo­věk na svě­tě chce být úspěš­ný. A tak vás asi nepře­kva­pí, že se tím zabý­va­la i sku­pi­na věd­ců, kte­ří zjis­ti­li, že lze tzv. mode­lo­vá­ním zko­pí­ro­vat vzor­ce geni­a­li­ty a vzor­ce exce­lent­nos­ti...Read more »

Návrat do Cold Mountain

Srdceryvné pří­běhy o lás­kou pobláz­ně­ných dvo­ji­cích jsou ve fil­mech čas­té jako pam­pe­liš­ky na les­ní lou­ce, avšak nara­zit na oprav­du kva­lit­ní roman­tic­ký biják je už prá­ce pídi­věj­ší­ho cha­rak­te­ru, kte­rá ne vždy...Read more »
Stránka načtena za 1,56373 s | počet dotazů: 158 | paměť: 33185 KB. | 29.05.2022 - 12:45:38