Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 01

Amadeus

Je to už drahně víc než čtvrt­sto­le­tí, kdy jsem napsal svou prv­ní oprav­du po všech strán­kách klad­nou „recen­zi“. Bylo mi teh­dy 19 let a v srd­ci mi plá­lo mla­dist­vé nad­še­ní, všech­no jsem...Read more »

Titulky k The Endgame S01E07 - Sleepover

Pravidelná nedělní dávka titulků k The Endgame je tady, tentokrát je epizoda věnovaná útoku na Fort Totten. Proč zhasla světla, zámky vyřadil elektromagnetický impulz a jak si s tím...Read more »

The Batman - Recenze - 55%

Ještě, že jsem měl od nové­ho Batmana tak níz­ké oče­ká­vá­ní. Jsem totiž asi jedi­ný poměr­ně nespo­ko­je­ný divák širo­ko dale­ko. Proč? To se dozví­te v násle­du­jí­cích řád­cích, kde se záro­veň poku­sím...Read more »

Jaká bude Vláďova odměna? | Survivor CZ&SK

Read more »

Vláďa zase vyhrává | Survivor CZ&SK

Read more »

Chili vypadává... | Survivor CZ&SK

Read more »

Útěk do divočiny

Je mno­ho inspi­ra­tiv­ních děl v zaprá­še­ných poli­cích svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, ale jen něko­lik z nich sku­teč­ně doká­že nadchnout-inspirovat. Útěk do divo­či­ny pat­ří do téhle vytří­be­né spo­leč­nos­ti a to napros­to po prá­vu, pro­to­že jako po zhléd­nu­tí...Read more »
Stránka načtena za 5,12339 s | počet dotazů: 176 | paměť: 33453 KB. | 29.05.2022 - 13:09:50