Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Leden > 26

Survivor - Matěj Paprčiak

Narodil se 3. květ­na 1991 v Praze. Je fot­ba­lis­tou, jeho nej­slav­něj­ší angaž­má je ve Slavii Praha, kde hrál nej­vyš­ší sou­těž. Vzhledem k jeho výko­nům (a také kvů­li zra­ně­ní) v A týmu nepo­kra­čo­val a začal hrát niž­ší...Read more »

Moonfall

Synopse   Mezi spous­tou hro­zeb, kte­ré na Zemi můžou při­jít z vesmí­ru, je Měsíc prav­dě­po­dob­ně tím posled­ním, čeho bychom se obá­va­li. Nemohli jsme se mýlit víc… Neznámá síla vychý­li­la Měsíc z oběž­né...Read more »

Tři tisíce soutěžících během šesti let a tisící díl k tomu. Vědomostní soutěž Kde domov můj? slaví jubileum

Fanfára, pří­pi­tek a gra­fi­ka obar­ve­ná do zla­ta jsou při­pra­ve­ny. Oblíbená sou­těž Kde domov můj? uve­de v pon­dě­lí 7. úno­ra v 18:25 hodin na Jedničce České tele­vi­ze svůj jubi­lej­ní tisí­cí díl. Během té doby...Read more »

Lego Star Wars: The Video Game

Nestává se v dneš­ní době moc čas­to, že by se někdy na trhu obje­vi­la počí­ta­čo­vá hra z tzv. „sta­ré ško­ly“. Teď nemám na mys­li nepo­cho­pi­tel­ně obtíž­né a (mís­ty i nud­né) tex­to­vé adven­tu­ry, ale spí­še...Read more »

S velkou sílou přichází velká zodpovědnost! | Survivor CZ&SK

Read more »

Bára se bojí! | Survivor CZ&SK

Read more »

Nikol a Chili v alianci? | Survivor CZ&SK

Read more »

Jsme zpátky! | Survivor CZ&SK

Read more »

Lukášova motivace! | Survivor CZ&SK

Read more »

Jaké má Iva pocity z výměny? | Survivor CZ&SK

Read more »

Matěj to už nedává! | Survivor CZ&SK

Read more »

Matěj vs Bára! | Survivor CZ&SK

Read more »

5 hlasů proti! | Survivor CZ&SK

Read more »

Co si Veronika myslí o Báře? | Survivor CZ&SK

Read more »

V Mao se tvoří aliance? | Survivor CZ&SK

Read more »

Johy to už nevydržela... | Survivor CZ&SK

Read more »

Hádka mezi Ivou a Chili? | Survivor CZ&SK

Read more »

Ulička přízraků Guillerma del Tora

Mladý ambi­ci­óz­ní umě­lec Stanton Carlisle (Bradley Cooper) s nadá­ním zma­ni­pu­lo­vat lidi díky vhod­ně zvo­le­ných slov se spo­jí s psy­chi­atrič­kou Lilith Ritter (Cate Blanchett), kte­rá je však mno­hem nebez­peč­něj­ší než on sám......Read more »
Stránka načtena za 4,73774 s | počet dotazů: 181 | paměť: 33526 KB. | 22.05.2022 - 08:48:17