Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Leden > 26

Survivor - Matěj Paprčiak

Narodil se 3. květ­na 1991 v Praze. Je fot­ba­lis­tou, jeho nej­slav­něj­ší angaž­má je ve Slavii Praha, kde hrál nej­vyš­ší sou­těž. Vzhledem k jeho výko­nům (a také kvů­li zra­ně­ní) v A týmu nepo­kra­čo­val a začal hrát niž­ší...Read more »

Moonfall

Synopse   Mezi spous­tou hro­zeb, kte­ré na Zemi můžou při­jít z vesmí­ru, je Měsíc prav­dě­po­dob­ně tím posled­ním, čeho bychom se obá­va­li. Nemohli jsme se mýlit víc… Neznámá síla vychý­li­la Měsíc z oběž­né...Read more »

Tři tisíce soutěžících během šesti let a tisící díl k tomu. Vědomostní soutěž Kde domov můj? slaví jubileum

Fanfára, pří­pi­tek a gra­fi­ka obar­ve­ná do zla­ta jsou při­pra­ve­ny. Oblíbená sou­těž Kde domov můj? uve­de v pon­dě­lí 7. úno­ra v 18:25 hodin na Jedničce České tele­vi­ze svůj jubi­lej­ní tisí­cí díl. Během té doby...Read more »

Lego Star Wars: The Video Game

Nestává se v dneš­ní době moc čas­to, že by se někdy na trhu obje­vi­la počí­ta­čo­vá hra z tzv. „sta­ré ško­ly“. Teď nemám na mys­li nepo­cho­pi­tel­ně obtíž­né a (mís­ty i nud­né) tex­to­vé adven­tu­ry, ale spí­še...Read more »

S velkou sílou přichází velká zodpovědnost! | Survivor CZ&SK

Read more »

Bára se bojí! | Survivor CZ&SK

Read more »

Nikol a Chili v alianci? | Survivor CZ&SK

Read more »

Jsme zpátky! | Survivor CZ&SK

Read more »

Lukášova motivace! | Survivor CZ&SK

Read more »

Jaké má Iva pocity z výměny? | Survivor CZ&SK

Read more »

Matěj to už nedává! | Survivor CZ&SK

Read more »

Matěj vs Bára! | Survivor CZ&SK

Read more »

5 hlasů proti! | Survivor CZ&SK

Read more »

Co si Veronika myslí o Báře? | Survivor CZ&SK

Read more »

V Mao se tvoří aliance? | Survivor CZ&SK

Read more »

Johy to už nevydržela... | Survivor CZ&SK

Read more »

Hádka mezi Ivou a Chili? | Survivor CZ&SK

Read more »

Ulička přízraků Guillerma del Tora

Mladý ambi­ci­óz­ní umě­lec Stanton Carlisle (Bradley Cooper) s nadá­ním zma­ni­pu­lo­vat lidi díky vhod­ně zvo­le­ných slov se spo­jí s psy­chi­atrič­kou Lilith Ritter (Cate Blanchett), kte­rá je však mno­hem nebez­peč­něj­ší než on sám......Read more »

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 5: Návrat Mandaloriana

Wow. Tohle je Star Wars. Tohle je prostě Star Wars ve své nejlepší současné formě., Bryce Dallas Howard má zatím perfektní skóre. Po více než roce jsme se vrátili...Read more »
Stránka načtena za 2,82844 s | počet dotazů: 232 | paměť: 37024 KB. | 30.09.2022 - 13:48:04