Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Leden > 21

Meat Loaf (1947 - 2022)

Michael Lee Aday (naro­zen jako Marvin Lee Aday; 27. září 1947 - 20. led­na 2022), zná­měj­ší jako Meat Loaf, byl ame­ric­ký zpě­vák a herec. Byl zná­mý svým sil­ným, širo­ce roz­kro­če­ným hla­sem a tea­trál­ní­mi...Read more »

Survivor - Barbora Jánová

Barbora Jánová (* 18. srp­na 1989 Benešov) je čes­ká hereč­ka, dra­ma­tur­gy­ně a pro­dukč­ní. Věnuje se diva­dlu, tele­viz­ním seri­á­lům, fil­mům a rekla­mě.Read more »

Jan Palach

Lidé jsou lhos­tej­ní. Češi jsou lhos­tej­ní. Uběhlo téměř pade­sát let od smr­ti Jana Palacha a já si kla­du otáz­ku, co by asi poci­ťo­val, kdy­by viděl sou­čas­nou poli­tic­kou situ­a­ci v ČR. Andrej...Read more »

Pýcha národa

Ne-recenze na ne-film Nation's Pride (Pýcha národa): Předpokládám, že většina z těch, co čte tuto recenzi, je obeznámena s filmem Inglourious Bastards, a tedy ví, že na Nation's Pride...Read more »

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 4: Bouře se blíží

Rozhodně zlepšení po minulém týdnu, i když na druhou epizodu to stále nesahá. Opět jsme strávili většinu času v minulosti, což by bylo fajn kdybychom nevěděli, jak to všechno...Read more »

Už pořád

Read more »
Stránka načtena za 3,36599 s | počet dotazů: 195 | paměť: 36666 KB. | 30.09.2022 - 15:04:27