Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Leden > 19

Survivor - Daniel Sebastian Štrauch

Daniel Sebastian Štrauch ali­as GoGoManTV (* 24. září 1996 Bratislava), zná­mý také pod pře­zdív­kou GoGo je nej­o­de­bí­ra­něj­ší slo­ven­ský you­tu­ber, let’s pla­yer a vlo­gger. Je ozna­čo­ván za nej­zná­měj­ší­ho slo­ven­ské­ho you­tu­be­ra. Život Daniel Štrauch se naro­dil 24. září 1996 v Bratislavě, kde násled­ně i vyrůs­tal. V dět­ství si ruce spá­lil o kam­na, po čemž...Read more »

Seriál Rozčarování se vrátí 9. února 2022

Třetí seri­ál Matta Groeninga, tvůr­ce Simpsonových a Futuramy, se vra­cí onli­ne na Netflix 2. úno­ra 2022. O seriálu Disenchantment je ame­ric­ký sati­ric­ký fan­ta­sy ani­mo­va­ný sit­com pro dospě­lé, kte­rý pro Netflix vytvo­řil...Read more »

Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná „mrva“

Antoine Fuqua se musel defi­ni­tiv­ně zbláz­nit. Tvůrce vyni­ka­jí­cí­ho fil­mu „Training Day“ a obstoj­ných akč­ňá­ků „Odstřelovač“ nebo his­to­ric­ké­ho „Král Artur“, nato­čil bez­du­chou akč­ní agit­ku „Pád Bílého domu“ („Olympus has fallen“), vůči...Read more »

Srdce na dlani – Recenze – 40 %

Srdce na dla­ni je nová čes­ká roman­tic­ká kome­die reži­sé­ra a sce­náris­ty Martina Horského a pro­du­cen­ta Tomáše Hoffmana, kte­ří mají ve stej­ném žán­ru na kon­tě mimo jiné Srdce na dla­ni, mega­hit Ženy...Read more »

Spencer

Manželství prin­cez­ny Diany (Kristen Stewart) a prin­ce Charlese (Jack Farthing) už dáv­no vychladlo. Ačkoli se mno­ží zvěs­ti o zále­tech a roz­vo­du, na vánoč­ní osla­vy na krá­lov­ni­ně pan­ství Sandringham je naří­zen klid. Jí...Read more »
Stránka načtena za 3,45309 s | počet dotazů: 163 | paměť: 33264 KB. | 22.05.2022 - 10:40:14