Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Leden > 04

Krotitelé duchů

Krotitelé duchů je ame­ric­ká nad­při­ro­ze­ná kome­die z roku 1984, kte­rou reží­ro­val a pro­du­ko­val Ivan Reitman a scé­nář napsa­li Dan Aykroyd a Harold Ramis. Bill Murray, Aykroyd a Ramis v něm hra­jí Petera Venkmana, Raye Stantze...Read more »

Altın Gün - Yol (2021)

Nizozemská skupina Altin Gun má svůj původ ve věhlasném Amsterdamu, nicméně už po poslechu jedné jejich skladby je patrné, že inspirační zdroje čerpá odněkud více na východ. Konkrétně se...Read more »

Malé pohádky pro malé děti – 12 krátkých pohádek pro nejmenší

Máte rádi pohád­ky? Chcete se poba­vit, potě­šit pří­jem­ný­mi pří­běhy? Tak se hez­ky zachumlej­te do deky, uvař­te si výbor­ný čaj, kávu, či kakao a pozor­ně poslou­chej­te. Malé pohád­ky pro malé děti vás...Read more »

Myší díra

Chcete si pře­číst zají­ma­vý pří­běh jed­no­ho domu, kde žije mno­ho lidí, jejíž život na prv­ní pohled vypa­dá, že spo­lu vůbec nesou­vi­sí, ale jejich živo­ty se v jed­nu chví­li pro­tnou a nevě­ři­li...Read more »

Poznáte ptáky našich zahrad – pozorujeme a určujeme celkem 100 druhů ptáků

Víte, že vět­ši­na ptá­ků našich zahrad původ­ně obý­va­la les? Že vlaš­tov­ky muse­jí vyle­tět z hníz­da za potra­vou za den až pět­setkrát? Pokud ne, tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Poznáte...Read more »

Domek u jezera - příběh lásky, která překoná i ten největší smutek

Hledáte sil­ný pří­běh o vel­ké lás­ce? Máte rádi nespou­ta­nou a krás­nou pří­ro­du? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Domek u jeze­ra, kte­rou vydal Ikar ve spo­leč­nos­ti Euromedia Group. Čeká na vás...Read more »

Bridgertonovi - Vévoda a já - 1.díl

Píše se rok 1813 a Simona, vévo­dy z Hastingsu už neba­ví odmí­tat všech­ny ženy, kte­ré se za něj chtě­jí vdá­vat. Předstírá tedy city k Daphne Brigertonové, sestře své­ho pří­te­le.. Nechce si ji...Read more »

Nedotknutelní

Recenze na film The Intouchables (Nedotknutelní): Tak takhle dobře už jsem se dlouho, dlouho nezasmál. Nikdy by mě nenapadlo, že duo ochrnutý vozíčkář a ze řetězu utržený opatrovník dokážou...Read more »

Stranger Things

Recenze na seriál Stranger Things: Tenhle seriál byl pro mě něco jako láska na první pohled. Dostal jsem se k němu až na sklonku roku 2021 a pustil ho...Read more »

Šílený bůh (2021)

Magnum Opus od mis­tra prak­tic­kých efek­tů Phila Tippeta, kte­rý se podí­lel na Star Wars, Jurském Parku, Hvězdné Pěchotě a Dračí Srdce si nato­čil ori­gi­nál­ní, depre­siv­ní, sno­vý a bizár­ní Stop Motion Animáč,...Read more »

Zaklínač - Série 2 (2021) (série)

Jeden z oče­ká­va­ných seri­á­lů roku Zaklínač dle reak­cí asi nena­pl­nil úpl­ně svůj poten­ci­ál. Fanoušci her i kní­žek jsou poměr­ně zkla­má­ni, ale pro mne jakož­to nepo­lí­be­ný před­lo­hou jen čis­tě z pozi­ce divá­ka milu­jí­cí...Read more »

Nový začátek

Read more »
Stránka načtena za 2,37421 s | počet dotazů: 209 | paměť: 36466 KB. | 18.08.2022 - 16:57:53