Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Leden > 01

Sedm statečných

Sedm sta­teč­ných je ame­ric­ký wes­tern z roku 1960, kte­rý nato­čil reži­sér John Sturges pod­le scé­ná­ře Williama Robertse. Jedná se o rema­ke japon­ské­ho fil­mu Sedm samu­ra­jů Akiry Kurosawy z roku 1954 ve sty­lu...Read more »

Spider-Man: Bez domova

Spider-Man: Bez domo­va pat­řil k nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mům letoš­ní­ho roku. Monumentální zakon­če­ní spi­der­ma­nov­ské tri­lo­gie od reži­sé­ra Jona Wattse mělo při­nést něco více než jen gene­ric­kou super­hr­din­skou záplet­ku. Tvůrci sli­bo­va­li vel­ko­le­pý závěr...Read more »

Everest – emocionálně mrazivá smršť

Podle sku­teč­né udá­los­ti. Ledově ost­rý vítr biču­jí­cí sně­hem. Lidské tragé­die. Je těž­ké určit, z čeho mra­zí nej­víc, ale Everest je nesku­teč­ně inten­ziv­ním zážit­kem na všech fron­tách divá­ko­vých emo­cí.Read more »

Smrt čeká všude

Po tra­gic­ké smr­ti ser­žan­ta Thompsona (Guy Pearce) se vele­ní jed­not­ky ame­ric­kých pyro­tech­ni­ků v Bagdádu ují­má rot­ný William James (Jeremy Renner). Svérázný vete­rán bez­sta­rost­ně hazar­du­je se živo­tem svým i obou pod­ří­ze­ných, kte­ří...Read more »

Máte-li v Plzni pozemek na prodej, nabídněte ho v aukci. Neproděláte!

Pokud máte v Plzni poze­mek na pro­dej, může­te si gra­tu­lo­vat. Obzvláště teh­dy, dá-li se na něm sta­vět. Po sta­veb­ních pozem­cích je totiž s ohle­dem na dlou­ho­do­bý nedo­sta­tek rezi­denč­ních nemo­vi­tos­tí mimo­řád­ná poptáv­ka. Díky...Read more »

Ordinace v růžové zahradě

Recenze na seriál Ordinace v růžové zahradě 2: Ordinace v růžové zahradě aneb skvost české kinematografie s podtitulem: kam jsme se to dostali? Nuže: je zcela očividné, že seriál...Read more »

Zaklínač

Recenze na seriál The Witcher (Zaklínač): 1. série – 80 %: Stejně jako většina fanoušků knižní či herní série Zaklínač jsem se na seriál velmi těšil. Nutno podotknout, že...Read more »

Zaklínač - Série 2

Recenze na 2. sérii seriálu The Witcher (Zaklínač): Moc bych si přál napsat, že to dlouhé čekání na druhou sérii se vyplatilo, ale abych byl upřímný, výsledný pocit po jejím...Read more »

Zaklínač - Série 1

Recenze na 1. sérii seriálu The Witcher (Zaklínač): Stejně jako většina fanoušků knižní či herní série Zaklínač jsem se na seriál velmi těšil. Nutno podotknout, že na rozdíl od...Read more »

Pelíšky

Recenze na film Pelíšky: Jen těžko byste hledali český film, který se u nás zapsal jako taková vánoční klasika jako Pelíšky. Nu, možná ještě Tři oříšky pro Popelku, ale...Read more »

Gran Torino

Recenze na film Gran Torino: Clint Eastwood dokazuje, že i když už má leccos natočeno a taky už není nejmladší, pořád se od něho mají jeho mladší kolegové co...Read more »
Stránka načtena za 1,77466 s | počet dotazů: 211 | paměť: 36409 KB. | 18.08.2022 - 15:57:14