Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Leden

Survivor- 4.epizóda - „Niesi môj nepriateľka, len si nesympatická“

Piatok šiel posled­ný­krát 2-hodinový Survivor na Markíze. Ja som rad­šej šiel na pivo. Takto pôso­bí náš Survivor. Keby to je spra­ve­né, tak ako sa má, tak sedím pre tel­kou...Read more »

Ulička přízraků: Pulzující remake filmu noir od Guillerma del Tora

Podvodník a pod­vod­ník se spo­jí s kočov­ným kar­ne­va­lem, aby se nau­čil novým tri­kům, kte­ré by mohl pře­nést do vel­ko­měs­ta ve fil­mu Ulička pří­zra­ků, živé, boha­tě pro­pra­co­va­né aktu­a­li­za­ci jed­no­ho z nej­tem­něj­ších a nej­pa­mát­něj­ších kla­sic­kých...Read more »

Nejlepší hlášky ze Survivor [#2] | Survivor CZ&SK

Read more »

Co o Johy vyzradila její přítelkyně? | Survivor CZ&SK

Read more »

Henry: Portrét masového vraha – Zabíjení jako životní styl

Žena nase­dá do své­ho auta. Motor zarach­to­tí, kola se dají do pohy­bu a vůz opouš­tí par­ko­viš­tě. Je tu však něco, o čem nemá nejmen­ší tuše­ní. Kdosi ji z povzdá­lí sle­du­je, jako pre­dá­tor...Read more »

Nejlepší hudební alba roku 2021

Můžete si říci, že rok 2021 nestál za nic, covid a tak vůbec... a máte vlast­ně i prav­du. Je tu však i hud­ba, kte­rá lec­kdy doká­že pro­sví­tit tem­ná obdo­bí, když už tedy nic...Read more »

Ilustrátorská mateřská - 37

Read more »

Mezi supy

Mezi supy je německo-francouzský film Karla Maye z roku 1964 nato­če­ný na moti­vy stej­no­jmen­né kni­hy Karla Maye. Premiéra se kona­la 8. pro­sin­ce 1964 v mni­chov­ském Mathäser-Filmpalast. Stewart Granger zde popr­vé hra­je Old...Read more »

Chess Ultra

Je to logic­ká hra se stra­te­gic­ký­mi prv­ky od spo­leč­nos­ti Ripstone Ltd., kte­rá čer­pá z kla­sic­ké stol­ní krá­lov­ské hry – šachy, kte­rou urči­tě všich­ni veli­ce dob­ře zná­te. Šachy jsou moje oblí­be­ná...Read more »

Bára už to nedává... | Survivor CZ&SK

Read more »

Čekali jste to? | Survivor CZ&SK

Read more »

„Veronika je mi nesympatická!“| Survivor CZ&SK

Read more »

Titulky k Station Eleven S01E10 - Unbroken Circle

Kruh se uzavírá, poslední epizoda seriálu Station Eleven je tady a troufám si říct, že druhá série by celkový dojem ze seriálu jen zkazila... A jako já vám nechci...Read more »

Hanebný pancharti

Recenze na film Inglourious Basterds (Hanebný pancharti): Tenhle film si nejde nezamilovat. Můžete se o to pokusit, ale je to marné, nakonec vás stejně dostane. Jen to tak neskutečně...Read more »

Zachraňte vojína Ryana

Recenze na film Saving private Ryan (Zachraňte vojína Ryana): Právě jsem napravil jeden ze svých velkých filmových restů a konečně zhlédl tento film, jež proslul svým naturalistickým zachycením druhé světové...Read more »

Tomáš o vypadnutí Matěje! | Survivor CZ&SK

Read more »

Ondřej se opřel do Johy! | Survivor CZ&SK

Read more »

To muselo Gábora pořádně naštvat! | Survivor CZ&SK

Read more »

Budou všechny hlasy pro Báru? | Survivor CZ&SK

Read more »

Jak to vidí Vláďa? | Survivor CZ&SK

Read more »

Chcete mít možnost vyhrát v online casinu skutečné peníze, ale nechcete riskovat? Zkuste bonusy bez vkladu!

Pokud si chce­te vyzkou­šet hazard na inter­ne­tu, jis­tě bude­te chtít mini­ma­li­zo­vat vaše rizi­ko. A prá­vě pro­to exis­tu­jí bonu­sy bez vkla­du. Internetová casi­na nabí­ze­jí tyto bonu­sy už něko­lik let, ale nej­vět­ší...Read more »

Ženská válka! | Survivor CZ&SK

Read more »

Aliance v AZUA? | Survivor CZ&SK

Read more »

Chili Ivu nechápe! | Survivor CZ&SK

Read more »

Veronika vs Gábor? | Survivor CZ&SK

Read more »

Titulky k Station Eleven S01E09 - Dr. Chaudhary

V předposlední epizodě se podíváme na začátek po startu pandemie, kdy Kirsten s Jeevanem odešli z Chicaga a usadili se v chatě v lesích. Společně přežívají, loví zvěř, chodí...Read more »

Kdo je váš favorit? | Survivor CZ&SK

Read more »

Legenda jménem Vox Machina - Postrach Tal’Dorei - 1. část

Jdu do seriálu úplně na slepo, Critical Role jsem nesledoval takže k postavám žádný vztah nemám, upřímně nebýt Bobbyho Halla tak o něm asi ani nevím. Takže nulová očekávání....Read more »

Muž z Acapulca

Read more »

Dredd (2012) - 75 %

„Dredd“ je koneč­ně tím správ­ným pře­ve­de­ním brit­ské komik­so­vé kla­si­ky na fil­mo­vé plát­no. Karl Urban tu hel­mu pros­tě nesun­dá! Alex Garland je cel­kem úspěš­ný scé­náris­ta. Podílel se na tako­vých fil­mech...Read more »

Řek Zorba

Řek Zorba (řec­ky: Αλέξης Ζορμπάς, Alexis Zorbas) je řec­ký komediálně-dramatický film z roku 1964, kte­rý napsal, pro­du­ko­val, sestří­hal a reží­ro­val kyper­ský Řek Michael Cacoyannis a v němž titul­ní roli ztvár­nil Anthony Quinn. Film...Read more »

Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 %

Film Guillerma del Tora Ulička pří­zra­ků je adap­ta­cí stej­no­jmen­né­ho romá­nu spi­so­va­te­le Williama Lindsayho Greshama, pod­le nějž vzni­kl sní­mek Ulička pří­zra­ků již v roce 1947. Tento film noir byl nicmé­ně ve...Read more »

Pohádky skřítka Fantazíška - originální pohádky pro všechny děti

Víte, že bábov­ka může mít tep­lo­tu a že princ na koleč­kách se doká­že nau­čit tan­čit? Viděli jste někdy kan­ce­lář­skou seší­vač­ku běžet Velkou par­du­bic­kou? Pokud ne, tak prá­vě vám je urče­na...Read more »

RECENZE – TEMNÉ CESTY

Autorka: Chevy StevensPřeklad: Eva Hauserová Nakladatelství: OcelotRok vydání v ČR: 2021Vazba: pevná/vázanáPočet stran: 368ISBN: 978-80-88364-12-2Anotace:Již po desetiletí řádí kolem hlavní silnice městečka Cold Creek vrah, který útočí na ženy. Svérázná...Read more »

Survivor - Matěj Paprčiak

Narodil se 3. květ­na 1991 v Praze. Je fot­ba­lis­tou, jeho nej­slav­něj­ší angaž­má je ve Slavii Praha, kde hrál nej­vyš­ší sou­těž. Vzhledem k jeho výko­nům (a také kvů­li zra­ně­ní) v A týmu nepo­kra­čo­val a začal hrát niž­ší...Read more »

Moonfall

Synopse   Mezi spous­tou hro­zeb, kte­ré na Zemi můžou při­jít z vesmí­ru, je Měsíc prav­dě­po­dob­ně tím posled­ním, čeho bychom se obá­va­li. Nemohli jsme se mýlit víc… Neznámá síla vychý­li­la Měsíc z oběž­né...Read more »

Tři tisíce soutěžících během šesti let a tisící díl k tomu. Vědomostní soutěž Kde domov můj? slaví jubileum

Fanfára, pří­pi­tek a gra­fi­ka obar­ve­ná do zla­ta jsou při­pra­ve­ny. Oblíbená sou­těž Kde domov můj? uve­de v pon­dě­lí 7. úno­ra v 18:25 hodin na Jedničce České tele­vi­ze svůj jubi­lej­ní tisí­cí díl. Během té doby...Read more »

Lego Star Wars: The Video Game

Nestává se v dneš­ní době moc čas­to, že by se někdy na trhu obje­vi­la počí­ta­čo­vá hra z tzv. „sta­ré ško­ly“. Teď nemám na mys­li nepo­cho­pi­tel­ně obtíž­né a (mís­ty i nud­né) tex­to­vé adven­tu­ry, ale spí­še...Read more »

S velkou sílou přichází velká zodpovědnost! | Survivor CZ&SK

Read more »

Bára se bojí! | Survivor CZ&SK

Read more »

Nikol a Chili v alianci? | Survivor CZ&SK

Read more »

Jsme zpátky! | Survivor CZ&SK

Read more »

Lukášova motivace! | Survivor CZ&SK

Read more »

Jaké má Iva pocity z výměny? | Survivor CZ&SK

Read more »

Matěj to už nedává! | Survivor CZ&SK

Read more »

Matěj vs Bára! | Survivor CZ&SK

Read more »

5 hlasů proti! | Survivor CZ&SK

Read more »

Co si Veronika myslí o Báře? | Survivor CZ&SK

Read more »

V Mao se tvoří aliance? | Survivor CZ&SK

Read more »

Johy to už nevydržela... | Survivor CZ&SK

Read more »
Stránka načtena za 3,02931 s | počet dotazů: 319 | paměť: 38232 KB. | 04.10.2022 - 03:20:07