Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2021 > Prosinec > 09

Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %

J. K. Rowlingová napsa­la prv­ní svůj scé­nář. Ve spo­lu­prá­ci se zave­de­ným svě­to­vým reži­sé­rem Davidem Yatesem vzni­kl dal­ší film z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta Harryho Pottera. Scénář je sice tro­cha jed­no­duš­ší, než bych...Read more »

Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty

Steven Soderbergh a George Clooney si nej­spíš u sklen­ky řek­li, že už bylo dost par­ťá­ků a je potře­ba uká­zat, že i ženy umí lou­pit s vti­pem a šar­mem. Rozhodli se nato­čit film, kte­rý před­sta­ví krás­né...Read more »

West Side Story (2021) – Recenze – 80 %

Režisér Steven Spielberg si spl­nil sen, když si pro svůj prv­ní pro­fes­ní ponor do žán­ru muzi­ká­lu vybral pře­dě­láv­ku slav­né­ho West Side Story z roku 1961, nato­če­né­ho pod­le popu­lár­ní broadwa­yské diva­del­ní...Read more »

Matrix Reloaded

A je to tady. Jste si úpl­ně jis­tí tím, čím si mys­lí­te, že jste? Dlouho po prv­ním díle jsem ani netu­šil, že se dočká­me pokra­čo­vá­ní. Všechno to zača­lo vřít až...Read more »

Osamělý svobodný muž – 100

Read more »
Stránka načtena za 3,31927 s | počet dotazů: 163 | paměť: 33327 KB. | 22.05.2022 - 18:41:37