Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > 2021 > Listopad > 30

Tváří v tvář

Člen pro­ti­te­ro­ris­tic­ké jed­not­ky FBI Sean Archer (John Travolta) a psy­cho­pa­tic­ký zlo­či­nec Castor Troy (Nicolas Cage) jsou nepřá­te­lé, při­čemž Troy zabil Archerova syna Michaela. V zájmu poku­su o zabrá­ně­ní tero­ris­tic­ké­ho úto­ku ovšem musí...Read more »

Ran - Slavný film Akiry Kurosawy

Zámožný pan Hidetora (Tatsuya Nakadai) se na osla­vě svých 70. naro­ze­nin roz­hod­ne roz­dě­lit pan­ství mezi tři syny. Nejmladší Saburo (Daisuke Ryu) se ho pokou­ší odra­dit od ukva­pe­né­ho roz­hod­nu­tí, ale pyš­ný...Read more »

Encanto – Recenze – 40 %

Nový ani­mo­va­ný film stu­dia Disney je dějo­vě zasa­zen do kolum­bij­ských hor, kde před pade­sá­ti lety zalo­ži­la ovdo­vě­lá žena jmé­nem Alma Madrigal spo­lu se sku­pi­nou ute­čen­ců ves­ni­ci s názvem Encanto (špa­něl­sky...Read more »

Oslík a vánoční andělíček - krásný vánoční příběh

Hledáte krás­ný a las­ka­vý advent­ní pří­běh pro vaše děti či vnou­ča­ta? Máte rádi pohád­ky Otfrieda Preußlera? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Portál, kte­rou pro vás pře­lo­ži­la Viola Somogyi. Read more »

Sám doma 2: Ztracen v New Yorku

Jsou Vánoce a rodi­na McCallisterů se chys­tá na Floridu. Ráno zaspí, nasta­ne zma­tek, ale na letiš­tě odje­dou všich­ni. Přes letišt­ní halu muse­jí běžet, aby leta­dlo stih­li, a tak se sta­ne, že...Read more »

Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly

Piráti z Karibiku: Prokletí Černé per­ly je ame­ric­ký fan­ta­sy film z roku 2003, kte­rý reží­ro­val Gore Verbinski a kte­rý je prv­ním fil­mem ze série Piráti z Karibiku. Film pro­du­ko­va­ný spo­leč­nost­mi Walt Disney Pictures...Read more »

RECENZE – TŘETÍ POLOVIČKA

Autorka: Carola LoveringPřeklad: Kateřina PrešlováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2021Vazba: pevná/vázanáPočet stran: 368ISBN: 978-80-271-3289-8Anotace:Když ji její přítel Burke požádá o ruku, Skye Starlingová se vznáší na obláčku štěst...Read more »

Velikonoční

Read more »
Stránka načtena za 2,97125 s | počet dotazů: 176 | paměť: 32617 KB. | 18.01.2022 - 17:35:29