Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2021 > Listopad > 23

Titulky k Cruel Summer S01E08 - Proof

Léto končí a na seznamu úkolů ke splnění zbývá už jen jeden. Jeanette čím dál tím vadí role vůdce, do které se Mallory sama pasovala. Kate se po hádce...Read more »

Hellboy

Filmové zpra­co­vá­ní komi­xu o pekel­ném syn­ko­vi, kte­rý se dostal na Zem a pod pře­zdív­kou Hellboy pra­cu­je jako agent taj­né služ­by v oddě­le­ní pro para­nor­mál­ní jevy. Je rok 1944 a hit­le­rov­ské Něměcko, ve sna­ze...Read more »

Titulky k Dr. Death S01E06 - Occam’s Razor

Titulky k šesté epizodě seriálu Dr. Death byly dokončeny. Přeložila je pro vás **Clear**. V tomto díle začínáme u lůžka Jerryho Summerse, jako dalšího pacienta doktora Christophera Duntsche, který...Read more »

O Čertovi a jiné vánoční pohádky

Animované pásmo vánoč­ních pohá­dek, kte­ré při­ná­ší to nej­lep­ší z čes­ké ani­ma­ce a tra­dič­ních pří­bě­hů a tra­dic. Hlavní sou­čás­tí pásma je pak nej­no­věj­ší pohád­ka O čer­to­vi nato­če­ná na námět stej­no­jmen­né kni­hy výtvar­ní­ka Pavla Čecha.......Read more »

Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění

Český kon­cep­tu­ál­ní umě­lec slo­ven­ské­ho půvo­du Ján Mančuška dosá­hl výraz­ných úspě­chů, kdy se jeho tvor­ba dočka­la pre­zen­to­vá­ní i v USA či Benátkách. Tento umě­lec bohu­žel v roce 2011 ve věku 39 let pod­lehl mno­ha­le­té...Read more »

Ikterus

Read more »
Stránka načtena za 2,23511 s | počet dotazů: 198 | paměť: 36204 KB. | 18.08.2022 - 15:55:14