Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > 2021 > Listopad > 15

Opuštěný dům - i staré zdi mohou ukrývat něco nového...

Hledáte sil­ný pří­běh se zají­ma­vou záplet­kou? Máte rádi pří­běhy z oblas­ti rea­lit? Milujete romá­ny Mirky Skočílkové? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka, jenž vyda­la Euromedia Group, a.s. a jme­nu­je se Opuštěný...Read more »

Goat Girl - On All Fours (2021)

On All Fours je dru­hou deskou této lon­dýn­ské post-punkové sku­pi­ny. Nutno dodat, že deskou pozor­nost urči­tě zaslu­hu­jí­cí. Pokud vás zaujme podiv­ný název kape­ly (plus fakt, že se prak­tic­ky jed­ná...Read more »

Home Sweet Home Alone

10-letý Max Mercer (Archie Yates) je na Vánoce omylem ponechán sám doma v momentě, kdy se jeho rodina vydává na dovolenou do Tokia. Ve finále poté musí Max ochránit...Read more »

Tropico 6 – El Presidente je mrtev, ať žije El Presidente

Herní série Tropico je s námi již od roku 2001. Za tu dobu si na her­ním trhu vytvo­ři­la solid­ní zákla­dy a to včet­ně obstoj­né hráč­ské komu­ni­ty. A i v pří­pa­dě zatím posled­ní­ho šes­té­ho dílu...Read more »

Ilustrátorská mateřská - 26

Read more »
Stránka načtena za 1,32209 s | počet dotazů: 185 | paměť: 32055 KB. | 03.12.2021 - 15:39:33