Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > 2021 > Listopad > 09

Serenity

Historie vzni­ku fil­mu Serenity při­po­mí­ná dob­ro­druž­ný pří­běh. Nejprve spo­leč­nost Fox začí­ná s natá­če­ním sci-fi seri­á­lu s poně­kud zvlášt­ním názvem Firefly (tedy v pře­kla­du Světluška). Získává sluš­ná hod­no­ce­ní a vytvá­ří si počet­nou fanouš­kov­skou základ­nu,...Read more »

Strážce stromů a jiné povídky

„Mám tako­vé men­ší nadá­ní. Tedy men­ší. Jde samo­zřej­mě o to, z jaké­ho úhlu se na můj dar dívá­te“ říka­jí dvě posta­vy v povíd­ce „Koho si zama­nu“. Je to tro­chu hra se slo­víč­ky,...Read more »

Už nemládneme

Read more »
Stránka načtena za 2,70833 s | počet dotazů: 174 | paměť: 31907 KB. | 03.12.2021 - 14:21:52