Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > 2021 > Listopad > 05

On the Beach (Na břehu) 1959

 Na bře­hu je poměr­ně zná­mý film (mini­mál­ně mezi milov­ní­ky star­ších sci-fi sním­ků), kte­rý se v roce 2000 dočkal své pře­dě­láv­ky (kte­rá je barev­ná, což ovšem u sním­ků ori­en­tu­jí­cích se na post-apokalyptické...Read more »

Eternals – Recenze – 60 %

Nejnovější pří­spě­vek do sple­ti­té­ho fil­mo­vé­ho uni­ver­sa Marvelu se sice ode­hrá­vá ve stej­ném svě­tě, v němž exis­tu­jí také Thor, Spider-Man nebo Doctor Strange (a někte­ří z nich tu jsou dokon­ce zmí­ně­ni), nicmé­ně dějo­vě...Read more »

Propast

Propast je ame­ric­ký vědec­ko­fan­tas­tic­ký film z roku 1989, kte­rý napsal a reží­ro­val James Cameron a ve kte­rém hra­jí Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio a Michael Biehn. Když se v Karibiku poto­pí ame­ric­ká ponor­ka, spo­lu­pra­cu­je...Read more »

Zatmění slunce

Read more »
Stránka načtena za 1,61509 s | počet dotazů: 177 | paměť: 32041 KB. | 03.12.2021 - 14:26:34