Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2021 > Říjen > 21

Úsvit mrtvých

Představte si, že se jed­no­ho krás­né­ho rána pro­bu­dí­te a ve vaší lož­ni­ci je dese­ti­le­tá zoha­ve­ná díven­ka, kte­rá chce sežrat vaše­ho man­že­la, když se jí to čás­teč­ně poda­ří, chce man­žel sežrat...Read more »

Vykoupení z věznice Shawshank

Drama reží­ro­va­né Frankem Darabontem nomi­no­va­né na sedm Oskarů a dva Zlaté glo­by se ode­hrá­vá v Nové Anglii dva­cá­té­ho sto­le­tí v nechval­ně zná­mé věz­ni­ci Shawshank. Viceprezident význam­né portland­ské ban­ky po odsou­ze­ní za vraž­du své...Read more »

Gran Torino

Clint Eastwood, naro­zen roku 1930. Mnozí z vás si řek­nou, že již dáv­no ode­šel na zaslou­ži­lý odpo­či­nek do fil­mo­vé­ho důcho­du a někde u řeky Mississippi v hor­ských oblas­tech chy­tá ryby. Ale ono tomu...Read more »

Star Trek IV: Cesta domů

Podruhé v řadě byl reži­sé­rem Star Treku před­sta­vi­tel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve tře­tím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby reži­sér pří­liš nepře­svěd­čil, ten­to­krát to bylo o pozná­ní lep­ší a sko­ro...Read more »

Titan (2021)

Julia Ducournau je roz­hod­ně nová sil­ná, kon­tro­vérz­ní a zají­ma­vá tvář Francie, kte­rá jde ve šle­pě­jích Gaspara Noeho a jeho ruko­pis je zde hod­ně cítit, samo­zřej­mě dojde i na Body Horor Cronenbergovského rázu,...Read more »

Duna (2021)

Denis Villeneuve je urči­tě reži­sér, kte­rý má, co nabíd­nout do fil­mo­vé­ho prů­mys­lu, ale Duna mě bohu­žel neuhranula.Neznám kni­hu ani ori­gi­nál, tak­že jsem nevě­děl, co čekat, ale s výsled­ným mate­ri­á­lem nejsem...Read more »

Osamělý svobodný muž – 86

Read more »
Stránka načtena za 1,75075 s | počet dotazů: 199 | paměť: 36255 KB. | 18.08.2022 - 15:56:45