Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > 2021 > Září > 03

Třináctá oběť

Třináctá oběť je dal­ším dílem z detek­tiv­ní série s kri­mi­na­lis­tou Maxem Wolfem, jejímž auto­rem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začí­ná v oka­mži­ku, kdy je jed­no­ho brz­ké­ho rána v lon­dýn­ské čín­ské čtvr­ti...Read more »

Náš manžel

Náš man­žel od Jo Jakemana je psy­cho­lo­gic­ký thriller, jehož ústřed­ním téma­tem je domá­cí nási­lí, mani­pu­la­ce, lha­ní a tou­ha vyma­nit se z těch­to sevře­ných pout a žít svo­bod­ný život bez neu­stá­lé­ho stra­chu a stre­su,...Read more »

Noční návštěva

Knihu Noční návště­va od Carol Goodmanové uví­ta­jí všich­ni nad­šen­ci milu­jí­cí kom­bi­na­ci psy­cho­lo­gic­ké­ho thrille­ru, detek­tiv­ky, a tak tro­chu lite­ra­tu­ry s duchov­ní téma­ti­kou a mystic­ký­mi posta­va­mi. Noční návště­va je pří­běh plný napě­tí, mysti­ky a tajem­na,...Read more »

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %

Do kin při­chá­zí dru­há „sólov­ka“ letoš­ní­ho roku ze svě­ta Marvelu. A zřej­mě bude mít za úkol podob­nou malou revo­lu­ci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám ser­ví­ru­je film podob­ně...Read more »

Toužíte po kvalitnějším sexu? Soustřeďte se na oddálení ejakulace - 3 jisté metody, které zabrání předčasnému vyvrcholení

Oddálení eja­ku­la­ce: téma, kte­ré den­ně vrtá hla­vou až 32 % mužů po celém svě­tě. Trápí je totiž před­čas­né vyvr­cho­le­ní. Nejedná se při­tom vždy o mla­dé a nezku­še­né jedin­ce. Tyto potí­že posti­hu­jí i star­ší roč­ní­ky,...Read more »

ZÍSKEJTE ÚŽASNOU SÉRII, KTERÁ PŘEDSTAVUJE BATMANŮV ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Nová kolek­ce vyda­va­tel­ství De Agostini –> Kolekce komik­sů o Batmanovi! Objednejte si kolek­ci v před­pro­de­ji na strán­ce – https://bit.ly/deag-batman-cz – pomo­cí vaše­ho osob­ní­ho kódu – BATMANPRO – a zís­kej­te dár­ky navíc! Nová...Read more »

Charlie Hebdo

Read more »
Stránka načtena za 3,86759 s | počet dotazů: 180 | paměť: 31813 KB. | 17.10.2021 - 17:09:54