Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > 2021 > Září > 02

Mission: Impossible - Až mě bude chtít někdo zastřelit, hodím po něm brýle. Hunt to tak udělal a pomohlo to.

Všimli jste si, že napros­tá vět­ši­na špi­ó­nů ve fil­mech se neza­bý­vá špi­ó­no­vá­ním civi­lis­tů, ale řeše­ním zapekli­tých situ­a­cí, do kte­rých je jiní špi­ó­ni (taky nešpi­ó­nu­jí­cí) dosta­li? Tajné služ­by - tato...Read more »

Logan: Wolverine

Rok 2029. Mutanti na celém svě­tě vymí­ra­jí a Logan, kte­rý býval dří­ve znám jako Wolverine, ztrá­cí schop­nost rege­ne­ra­ce. Na mexicko-amerických hra­ni­cích žije těž­ký život, při­čemž mu spo­leč­nost dělá senil­ní Charles...Read more »

Osamělý svobodný muž – 72

Read more »
Stránka načtena za 2,35176 s | počet dotazů: 179 | paměť: 31615 KB. | 17.10.2021 - 21:32:37