Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > 2021 > Srpen > 05

Božský Bruce

Tato vyni­ka­jí­cí kome­die vám zaru­če­ně zahý­bá brá­ni­ce­mi a pánům, těm zahý­bá mož­ná i něčím jiným :-)!Read more »

Tlumočnice - Melodrama je to slušné. Ale thriller?

Další thriller od uzná­va­né­ho reži­sé­ra Sydneyho Pollacka (např. Tři dny Kondora, Bez zlé­ho úmys­lu, Firma). Jde ale sku­teč­ně o thriller?Read more »

Zastav a nepřežiješ

Ráno se pro­bu­dí­te a v hla­vě vám zazvo­ní všech­ny zvon­ky. Snažíte se vzpo­me­nout si, co se vče­ra sta­lo, ale zatím bez úspě­chu. Potácíte se v míst­nos­ti, kde na DVD najde­te nahra­ný vzkaz...Read more »

Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé

„Pane Turnere a sleč­no Swanová, zatý­kám vás za napo­má­há­ní nebez­peč­né­mu zlo­čin­ci. Určitě vám bude něco říkat jmé­no Jack Sparrow.“zeptá se aro­gant­ně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack Sparrow“ odpo­ví uni­so­no...Read more »

Případ Aleny Struskové

Kniha Případ Aleny Struskové, kte­rou napsal Petr Eidler, je původ­ní čes­ká detek­tiv­ka zasa­ze­ná do pro­stře­dí Prahy a západ­ních Čech ode­hrá­va­jí­cí se během pou­hých 14 dní tj. od 3. do 17. dub­na.  V těch­to dnech...Read more »

Osamělý svobodný muž – 64

Read more »
Stránka načtena za 1,82219 s | počet dotazů: 187 | paměť: 30693 KB. | 24.10.2021 - 20:28:28