Kritiky.cz > 2021 > Červen > 06

Legenda o Tarzanovi

Zbrusu nový pří­běh o nej­slav­něj­ším opi­čím muži všech dob je roz­hod­ně zají­ma­vým zje­ve­ním sou­čas­né kine­ma­to­gra­fie, ale v někte­rých aspek­tech doce­la nezvlá­dá kon­ku­ro­vat sou­čas­né bloc­kbuste­ro­vé tvor­bě, což je vskut­ku ško­da. Film se...Read more »

Highlights: FINLAND vs CANADA | 2021 #IIHFWorlds

Read more »

#IIHFWorlds: Episode 3 - The Finals | #IIHFWorlds 2021

Read more »

RECENZE – V MYSLI VRAHA

Autor: Mike OmerPřeklad: Milan LžičkaNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 344ISBN: 978-80-271-2069-7Anotace:Chicago. Tři ženy byly nalezeny uškrcené, nabalzamované a naaranžované v pózách, jako by byly živé. K případu je...Read more »

A post from Tom Bejvl

Read more »

# VÍKENDOVÉ TRŽBY 4 - 6. 6. 2021: Na prvním místě skončilo V zajetí démonů 3: Na Ďáblův příkaz s 24 miliony dolarů. Cel...

# VÍKENDOVÉ TRŽBY 4 - 6. 6. 2021: Na prvním místě skončilo V zajetí démonů 3: Na Ďáblův příkaz s 24 miliony dolarů. Celosvětově poté film přepočítává už 57, 1...Read more »

Sovy z Čarovného lesa - Měsíční kaštan - tři dívky z lidského světa zachraňují Čarovný les

Katka, Eva a Alex jsou tři dob­ré kama­rád­ky. Všichni tři stá­li ved­le sebe. Nebylo na tom nic zvlášt­ní­ho, pro­to­že byd­le­ly na ven­ko­vě ve vel­mi klid­ném měs­tě. Jednoho dne se straš­ně...Read more »

Země nomádů (Nomadland) – Recenze – 70%

Země nomá­dů, ame­ric­ký nezá­vis­lý sní­mek půvo­dem čín­ské reži­sér­ky a sce­nárist­ky Chloé Zhao, byl na Oscarech jas­ným favo­ri­tem. Předtím již sti­hl obdr­žet mimo jiné Zlatý gló­bus za nej­lep­ší dra­ma, cenu pro...Read more »

The Pregame Skate - 6 June 2021 | #IIHFWorlds 2021

Read more »

Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla

Toužíte-li po čte­ní, kte­ré je plné intrik a děsi­vých udá­los­tí, po kte­rých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  mož­ná bude­te i tak tro­chu zne­chu­ce­ni, a na dru­hou stra­nu rádi roz­plé­tá­te sta­rá, již zapo­me­nu­tá...Read more »

Co děláte se svým životem?

Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjá­d­řil: „(Můj pří­stup) nežá­dá ani nevnu­cu­je žád­nou víru, neu­si­lu­je o žád­né násle­dov­ní­ky, netvo­ří kul­ty, o ničem nepře­svěd­ču­je, a jedi­ně díky tomu se může­me setkat na stej­ném poli,...Read more »

Osamělý svobodný muž – 47

Read more »
Stránka načtena za 2,10566 s | počet dotazů: 179 | paměť: 31256 KB. | 24.06.2021 - 21:33:08