Kritiky.cz > 2021 > Květen > 16

Spanilé herečky Blízkého a Středního východu zářící ve špionážních seriálech

V minu­lém díle jste vidě­li pěti­ci nej­krás­něj­ších slo­ven­ských here­ček pod­le naší pažó­tí poro­ty. Nu a dnes na toto téma navá­že­me, ale ten­to­krá­te zabrou­sí­me do vod více exo­tic­kých, vypra­ví­me se na Blízký...Read more »

Upír z Feratu - Československé béčko, kterému jsem se dlouho vyhýbal...

..., abych nako­nec zjis­til, že to spl­ňu­je všech­ny náro­ky výbor­né­ho béč­ko­vé­ho fil­mu. Snažím se napra­vit svo­je res­ty vzhle­dem k domá­cí horo­ro­vé pro­duk­ci, a tak muse­lo záko­ni­tě dojít na sní­mek „Upír z Feratu“,...Read more »

# Nový plakát k seriálu Sweet Tooth.

# Nový plakát k seriálu Sweet Tooth.Read more »

# VÍKENDOVÉ TRŽBY 14 - 16. 5. 2021: Na první místě skončil snímek Spirála strachu: Saw pokračuje s 8, 7 miliony dolarů....

# VÍKENDOVÉ TRŽBY 14 - 16. 5. 2021: Na první místě skončil snímek Spirála strachu: Saw pokračuje s 8, 7 miliony dolarů. Ze zbytku světa film přihodil 3, 3 milionů...Read more »

# VÍKENDOVÉ TRŽBY 14 - 16. 5. 2021: Na první místě skončil snímek Spirála strachu: Saw Pokračuje s 8, 7 miliony dolarů....

# VÍKENDOVÉ TRŽBY 14 - 16. 5. 2021: Na první místě skončil snímek Spirála strachu: Saw Pokračuje s 8, 7 miliony dolarů. Ze zbytku světa film přihodil 3, 3 milionů...Read more »

# ŠPUNTI NA VODĚ SE DOČKAJÍ POKRAČOVÁNÍ Na film Špunti na vodě naváže seriál Špunti na cestě, kde by se měli vrátit...

# ŠPUNTI NA VODĚ SE DOČKAJÍ POKRAČOVÁNÍ Na film Špunti na vodě naváže seriál Špunti na cestě, kde by se měli vrátit hlavní hrdinové v podání Jiřího Langmajera, Hynka Čermáka...Read more »

# PŘÍPADY 1. ODDĚLENÍ SE VRÁTÍ Česká televize chystá 3. sérii seriálu Případy 1. oddělení.

# PŘÍPADY 1. ODDĚLENÍ SE VRÁTÍ Česká televize chystá 3. sérii seriálu Případy 1. oddělení.Read more »

A post from Tom Bejvl

Read more »
Stránka načtena za 1,34961 s | počet dotazů: 165 | paměť: 30791 KB. | 24.06.2021 - 23:19:32