Kritiky.cz > 2021 > Duben > 24

Mortal Kombat - Filmové zpracování nejslavnější soubojové hry.

Po býva­lém šam­pi­ó­no­vi MMA Coleovi (Lewis Tan) začne jít čaro­děj Shang Tsung (Chin Han) ze svě­ta Outworld kvů­li jeho dra­čí­mu teto­vá­ní, kte­ré má od naro­ze­ní. Cole se dosta­ne do...Read more »

Mr. & Mrs. Smith - Chcete to na rovinu? Takže bez okolků. Všechno jednou skončí.

A stej­ně tak i šťast­né man­žel­ství ze kte­ré­ho se jed­no­du­še časem vytra­tí lás­ka a náboj a zůsta­ne jen ste­re­o­typ. Podobně jsou na tom i hlav­ní hrdi­no­vé akč­ní kome­die Mr. & Mrs. Smith. Jejich...Read more »

BANKA VÁS ODMÍTLA?

V sou­čas­né době je mno­ho mož­nos­tí, jak se dostat z finanč­ních pro­blé­mů snad­no a rych­le. U neban­kov­ních posky­to­va­te­lů zís­ká­te úvěr za veli­ce výhod­ných pod­mí­nek. Nebankovní úvěry – rychlá a jednoduchá finanční pomoc! Banka má...Read more »
Stránka načtena za 1,57190 s | počet dotazů: 153 | paměť: 30732 KB. | 19.06.2021 - 06:06:47