Kritiky.cz > 2021 > Únor > 07

Locked Down - Film inspirovaný COVID-19 pandemií

Linda (Anne Hathaway) a Paxton (Chiwetel Ejiofor) zaží­va­jí vzta­ho­vou kri­zi během koro­na­vi­ro­vé pan­de­mie v Londýně. Současně se jim naskyt­ne pří­le­ži­tost ukrást dia­mant v hod­no­tě 3 mili­o­nů liber z obchod­ní­ho cen­t­ra... COVID-19 do vel­ké...Read more »

Malcolm a Marie - syn Barryho Levinsona točí pro Netflix

Filmař Malcolm (John David Washington) a jeho pří­tel­ky­ně Marie (Zendaya) se po pre­mi­é­ře fil­mu vrá­tí domů a oče­ká­va­jí reak­ce kri­ti­ků. Jenže v prů­bě­hu veče­ra začnou vyplou­vat na povrch tajem­ství jejich vzta­hu a jejich lás­ka...Read more »

Pojištění domácnosti- na co se vztahuje

Zvažujete nad pojiš­tě­ním své domác­nos­ti, ale nikde jste nena­šli seznam věcí, na kte­ré se vzta­hu­je? Je to vel­mi jed­no­du­ché. Pojištění domác­nos­ti se vzta­hu­je na všech­ny věci, kte­ré tvo­ří zaří­ze­ní...Read more »

Víkendové tržby 5- 7. 2. 2021: První únorové víkendy se stejně v Americe do kina moc nechodí kvůli Super Bowlu a tuplem, kd...

Víkendové tržby 5- 7. 2. 2021: První únorové víkendy se stejně v Americe do kina moc nechodí kvůli Super Bowlu a tuplem, když do toho řádí pandemie. Nic se tedy...Read more »

Zen je ta největší lež všech dob – odvážné výroky zenového mistra

Máte chuť dozvě­dět se více o zaze­nu či zeno­vém budd­his­mu? Pak sto­jí za to pro­stu­do­vat tuto kni­hu. Jedno čte­ní však nesta­čí. Je tře­ba se nad východ­ním uče­ním zamys­let. V 60. letech 20. sto­le­tí se...Read more »

Dopřejte pohodlí i návštěvě

Pokud jste vlast­ní­ky vět­ší­ho domu či bytu, tře­ba pře­mýš­lí­te, jak nalo­žit s nevy­u­ží­va­ný­mi poko­ji. Často dnes lidé žijí v rodin­ných domech, kte­ré byly původ­ně sta­vě­ny jako více­ge­ne­rač­ní, dnes již ten­to trend pomi­nul...Read more »

Ředitel Marvel Studios Kevin Feige dle svých slov vyloučil možnost, že by se Marvel Cinematic Universe a Star Wars m...

Ředitel Marvel Studios Kevin Feige dle svých slov vyloučil možnost, že by se Marvel Cinematic Universe a Star Wars měli v budoucnu dočkat crossoveru. Dle svých slov k takovému...Read more »

Filmové tipy do karantény: Zajímavé horory posledních pár let

Tentokrát si pro změnu dáme nějaké vážně myšlené filmy. Hororové resty jsem poctivě doháněl, takže vám mohu představit pár filmů, které mi utkvěly v paměti. Většinou samé novinky, jedna...Read more »

Představitelka Darcy Lewis Kat Dennings prozradila, že jí po seriálu WandaVision čeká účast ještě v jiných projektech, které...

Představitelka Darcy Lewis Kat Dennings prozradila, že jí po seriálu WandaVision čeká účast ještě v jiných projektech, které budou spadat do Marvel Cinematic Universe. Neprozradila ovšem, kde přesně se...Read more »

Ceny české filmové kritiky za rok 2020 - Výsledky

 Vítězný film - Krajina ve stínuNEJLEPŠÍ FILM                Krajina ve stínu– producenti Martin Růžička a Jindřich Motýl          &...Read more »

Ve věku 83 let zemřel scenárista a střihač Robert C. Jones (Návrat domů. Byl jsem při tom).

Ve věku 83 let zemřel scenárista a střihač Robert C. Jones (Návrat domů. Byl jsem při tom).Read more »

SEŠÍVANÉ PŘÍŠERKY, všude kam se podíváš

Mějte svo­jí vlast­ní pří­šer­ku! S kni­hou „Sešívané pří­šer­ky“ od autor­ky Julie Mayer si jed­nu tako­vou může­te vlast­no­ruč­ně ušít a udě­lat radost nejen sobě, ale hlav­ně těm nejmen­ším. Ostatně pří­šer­ky jako tako­vé...Read more »

Pronajmout si svou vlastní kancelář

Začal jste pra­co­vat jako oso­ba samo­stat­ně výdě­leč­ně čin­ná a chys­tá­te si pro­najmout svo­ji vlast­ní kan­ce­lář? Možná zaží­vá­te tro­chu výraz­né a nepří­jem­né dile­ma. Dělat sám na sebe před­sta­vu­je vel­kou svo­bo­du, o kte­ré jste...Read more »
Stránka načtena za 1,55491 s | počet dotazů: 164 | paměť: 27691 KB. | 08.03.2021 - 06:46:40