Kritiky.cz > 2021 > Leden > 19

Nová fotka z Last Night in Soho.

Nová fotka z Last Night in Soho.Read more »

Tísňová linka - Halle Berry je operátorka na 911.

Když jed­nou zved­ne tele­fon, její život se změ­ní. Na dru­hé stra­ně je totiž budou­cí oběť šíle­né­ho vra­ha. Nikdy se nenech­te zlá­kat trai­le­rem a násled­ně se nenech­te zmást k tomu, abys­te si...Read more »

Ztracené město Z - Ztracené město Z je mnohem víc než jen zajímavá podívaná. 

   Adaptace kni­hy u nás vyda­né pod názvem Ztracené měs­to v Amazonii při­ná­ší pří­běh Percyho Fawcetta, kte­rý na počát­ku 20. sto­le­tí hle­dal báj­né El Dorado. Režisér James Gray, pro­du­ku­jí­cí Brad Pitt, kte­rý...Read more »

Dle tvůrce seriálu Peaky Blinders Stevena Knighta příběh seriálu zakončí celovečerní film.

Dle tvůrce seriálu Peaky Blinders Stevena Knighta příběh seriálu zakončí celovečerní film.Read more »

Wonka do kin dorazí 17. 3. 2023. Půjde o origin story Willyho Wonky, který zrežíruje Paul King (Paddington 1-2).

Wonka do kin dorazí 17. 3. 2023. Půjde o origin story Willyho Wonky, který zrežíruje Paul King (Paddington 1-2).Read more »

#2135: Návrat Krále Šumavy 1: Na čáře

Návrat Krále Šumavy 1: Na čářeVydala nakladatelství Labyrint a Euromedia v brožované vazbě v roce 2018. Vydání má 160 stran a prodává se v plné ceně za 299 Kč.Knihu...Read more »

Hladoví chlupáči Nedvěd a Miška jako hrdinové nového animovaného večerníčku Mlsné medvědí příběhy na ČT:D

  Nový ani­mo­va­ný večer­ní­ček Mlsné med­vě­dí pří­běhy reži­sé­rek Kateřiny Karhánkové a Alexandry Májové před­sta­vu­jí­cí roz­pus­ti­lá dob­ro­druž­ství dvou věč­ně hla­do­vých chlu­pá­čů Nedvěda a Mišky uvá­dí Česká tele­vi­ze od nedě­le 24. led­na v 18.45 hodin...Read more »

Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ?

Dle mého názo­ru nej­zá­zrač­něj­ší strom na naší pla­ne­tě. Roste už stov­ky, mož­ná tisí­ce let v oblas­ti Indonésie a její­ho oko­lí. Tamní lidé vyu­ží­va­jí lis­tů toho­to stro­mu k pří­pra­vě nej­růz­něj­ších léči­vých pří­prav­ků. Ptáte...Read more »

Povinné pojištění a všechny druhy pojistek

Pro klid­ný a bez­peč­ný život, je vel­mi důle­ži­té, mít správ­né dru­hy pojiš­tě­ní. Když se sta­ne neho­da či jaké­ko­liv dru­hy nepří­jem­nos­tí, úraz a podob­ně, jsme finanč­ně kry­ti, pro­ti nema­lým nepří­jem­nos­tem. Jaké tedy dru­hy...Read more »

4D

Read more »
Stránka načtena za 1,59104 s | počet dotazů: 186 | paměť: 28058 KB. | 06.03.2021 - 15:51:33