Nová fotka z Rychle a zběsile 9.

Nová fotka z Rychle a zběsile 9.Read more »

Morbius se odkládá z 19. 3. 2021 na 8. 10. 2021.

Morbius se odkládá z 19. 3. 2021 na 8. 10. 2021.Read more »

Nový film scenáristy a režiséra Darrena Aronofskyho (Requiem za sen, Černá labuť, Noe) ponese název The Whale a vznikne ...

Nový film scenáristy a režiséra Darrena Aronofskyho (Requiem za sen, Černá labuť, Noe) ponese název The Whale a vznikne pod záštitou studia A24. Bude pojednávat o poustevníkovi, který má...Read more »

Seriálu, který se bude odehrávat před událostmi nového Batmana v režii Matta Reevese se nakonec jako showrunner chopí tvůrce...

Seriálu, který se bude odehrávat před událostmi nového Batmana v režii Matta Reevese se nakonec jako showrunner chopí tvůrce seriálu Giri/Haji Joe Barton.Read more »

Studio Warner Bros. nyní pracuje na propagaci snímku Wonder Woman 1984 pro potencionální oscarové nominace. Na svých ofi...

Studio Warner Bros. nyní pracuje na propagaci snímku Wonder Woman 1984 pro potencionální oscarové nominace. Na svých oficiálních stránkách nyní studio v sekci ´´For Your Consideration´´ propaguje Wonder...Read more »

Peacemaker - je ukázkovou sbírkou všech možných myslitelných klišé.

Člověk by si mys­lel, že prv­ní film pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti DreamWorksTM SKG bude něco mimo­řád­né­ho. Ono to SKG totiž zna­me­ná Steven Spielberg/Jeffrey Katzenberg/David Geffen. Žel, posta­ve­ní stu­dia a naku­po­vá­ní dal­ších nezbyt­ných pro­pri­et zřej­mě sežra­lo vět­ši­nu roz­počtu a na...Read more »

Ředitel Marvel Studios Kevin Feige potvrdil, že Deadpool 3 bude mít rating R a bude zasazen do Marvel Cinematic Univer...

Ředitel Marvel Studios Kevin Feige potvrdil, že Deadpool 3 bude mít rating R a bude zasazen do Marvel Cinematic Universe. Na scénáři se dle něj aktuálně pracuje.Read more »

Vysavač bazénu

Plánujete mít bazén nebo jej už na a zahra­dě máte? Tak či tak, je veli­ce jas­né, že musí­te mít oprav­du dob­ré čis­ti­cí pro­střed­ky, abys­te to měli všech­no čis­té? Jistě víte, že...Read more »

#2134: Morgavsa a Morgana 2: Živelné měňavice

Morgavsa a Morgana 2: Živelné měňaviceVydalo nakladatelství Grada Publishing v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 80 stran a prodává se v plné ceně za 199 Kč.Knihu zakoupíte v knihkupectví Minotaur.Scénář: Petr...Read more »

Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit?

Jak prv­ní, co si urči­tě dámy kou­pí, je dám­ská zim­ní par­ka s kožíš­kem, kte­rá je oprav­du moc hezká. Má odní­ma­tel­nou kože­ši­nu s kapu­cí, je ze sto­pro­cent­ní bavl­ny a samo­zřej­mě ji lze prát...Read more »

Nejstarší regionální studio České televize slaví 65 let

Silvestrovským pro­gra­mem odstar­to­va­lo na pře­lo­mu let 1955 a 1956 své vysí­lá­ní ost­rav­ské tele­viz­ní stu­dio (TSO). O jeho vzni­ku se zača­lo mlu­vit již po vál­ce, defi­ni­tiv­ně o výstav­bě roz­hod­la teh­dej­ší vlá­da o devět let poz­dě­ji....Read more »

Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím

Bankovní účet nebo jiný ban­kov­ní pro­dukt je dnes samo­zřej­mos­tí. Provádíme plat­by inter­ne­to­vým ban­kov­nic­tvím, vyu­ží­vá­me hypo­té­ky, spo­ří­cí účty a spous­tu jiných ban­kov­ních pro­duk­tů. Co dělat, když se roz­hod­ne­me ban­kov­ní insti­tu­ci změ­nit....Read more »

Seriál Sex ve městě se dočká pokračování na streamovací službě HBO Max. Kromě Kim Catrall (Samantha Jones) se vrací zbýv...

Seriál Sex ve městě se dočká pokračování na streamovací službě HBO Max. Kromě Kim Catrall (Samantha Jones) se vrací zbývající tři hlavní herečky- Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin...Read more »

#97 - Noc s nabroušenou břitvou (2003)

Že by prá­vě tohle byl ten film, kte­rým zača­la nová fran­couz­ská vlna? Rozhodně to byl jeden z prv­ních. Když jsem se k němu vra­cel poté, co jsem upra­vo­val recen­zi, musím říct,...Read more »
Stránka načtena za 2,19566 s | počet dotazů: 167 | paměť: 28394 KB. | 23.01.2021 - 13:07:50