Kritiky.cz > 2021 > Leden

Novinka režiséra Zacka Snydera (300: Bitva u Thermopyl, Muž z oceli, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti) Army of the D...

Novinka režiséra Zacka Snydera (300: Bitva u Thermopyl, Muž z oceli, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti) Army of the Dead by na Netflix měla dorazit někdy v květnu 2021.Read more »

Pět domácích prostředků, které nahradí celou drogerii - báječná příručka do každé rodiny

Máte doma malé děti? Není vám lhos­tej­né, co doma pou­ží­vá­te, s čím uklí­zí­te, či pere­te? Chcete se podí­let na ochra­ně život­ní­ho pro­stře­dí pro vaše potom­ky? Tak prá­vě vám je urče­na báječ­ná...Read more »

Plnou parou do pohádky - příběhy pro všechny „mašinkové“ nadšence

Víte, kdo je tři­sta­de­sít­ka, traťo­vý pochůz­kář či dvou­stov­ka? Nevíte? Kniha Plnou parou do pohád­ky vám pomů­že všech­ny tyto pojmy vysvět­lit a nejen to. Přitom zaži­je­te něko­lik báječ­ných dob­ro­druž­ství o mašin­kách. Budete se...Read more »

Nejlepší alba roku 2020

 Šílený rok 2020 (z mnoha důvodů) přinesl docela zajímavé hudební desky. Upřímně jsem jich nenaposlouchal tolik, kolik bych si představoval. Částečně za to "mohou" pracovní povinnosti, částečně čas, který...Read more »

Poslední skaut - scénář napsal autor třetího Iron Mana

Soukromý detek­tiv Joe Hallenbeck (Bruce Willis) je najat taneč­ni­cí Cory (Halle Berry) jako těles­ná stráž. Příliš se neo­svěd­čí. Cory je v noci na uli­ci zastře­le­na nezná­mý­mi zabi­já­ky a Joe si jen...Read more »

Palmer - Zpěvák Justin Timberlake se časem kromě pěvecké kariéry pustil do herecké kategorie.

Po dva­nác­ti letech ve věze­ní se Eddie Palmer (Justin Timberlake), býva­lá stře­do­škol­ská fot­ba­lo­vá hvězda, vra­cí domů a chce opět začít žít. Zanedlouho pře­kva­pi­vě navá­že pou­to se Samem (Ryder Allen), neza­pa­da­jí­cím...Read more »

Vykopávky - Film přibližuje okolnosti nalezení známého pohřebiště v Sutton Hoo ve Velké Británii.

Edith Pretty (Carey Mulligan) si najme míst­ní­ho arche­o­lo­ga Basila Browna (Ralph Fiennes), aby pro­zkou­mal mohy­ly, kte­ré se nachá­ze­jí na jejím pozem­ku. V roce 1939 v Sutton Hoo pro­bě­hl nález pohře­biš­tě,...Read more »

Mizející dívky – kdo je unáší a proč?

Nová detek­tiv­ka, dle obál­ky best­seller, zaujme už svým vzhle­dem. Malé ame­ric­ké měs­teč­ko pát­rá po Isabelle, sedm­nác­ti­le­té dív­ce, kte­rá najed­nou zmi­zí. Najde se jen její mobil. Mezitím je však nale­ze­na jiná...Read more »

Střípky - Další „oběť“ co šla i na HBO max

Dvojice policistů Joe Deacon (Denzel Washington) a Jim Baxter (Rami Malek) se pokouší dopadnout sériového vraha, který v roce 1990 řádí v Los Angeles. Hlavním podezřelým je poté podivný...Read more »

Den, kdy se zastavila Země

Keanu Reeves coby mimo­zemšťan Klaatu při­chá­zí spo­lu s obřím nezni­či­tel­ným robo­tem na pla­ne­tu Zemi, aby jejím oby­va­te­lům pro­ve­dl to, co si za své cho­vá­ní zaslou­ží – totál­ní vyhla­ze­ní. Remaky star­ších...Read more »

Příroda v misce

Bon-sai zna­me­ná v pře­kla­du z japon­šti­ny strom v mis­ce. Jde v pod­sta­tě o zmen­še­ni­nu nor­mál­ně i vel­mi vzrost­lé­ho stro­mu, urče­nou pro pěs­to­vá­ní doma. Takový strom se zastři­hu­je a ovliv­ňu­je se jeho růst pod­le plá­nu jeho pěs­ti­te­le....Read more »

Nové foto z natáčení Spider-Mana 3 odhaluje přítomnost organizace F. E. A. S. T., která se objevila i ve videoherním S...

Nové foto z natáčení Spider-Mana 3 odhaluje přítomnost organizace F. E. A. S. T., která se objevila i ve videoherním Spider-Manovi od PS4.Read more »

Špalíček pohádek a říkadel - pro děti úplně ideální

Byla jed­nou jed­na hol­čič­ka a té všich­ni říka­li Červená Karkulka. Bylo to kvů­li tomu, že babič­ka jí dala čer­ve­nou čepič­ku a od té doby už jí tak všich­ni říka­li. Jednou posla­la...Read more »

Úložné prostory v dětském pokoji

Zná to asi kaž­dá mamin­ka. Dětský poko­jí­ček je někdy těž­ký oří­šek. Potřebujeme, aby zde bylo to nej­dů­le­ži­těj­ší – což je postel. Dále by zde měl být něja­ký vhod­ný psa­cí...Read more »

FAUNA, fascinující svět zvířat

Chcete-li se nechat okouz­lit fas­ci­nu­jí­cím a dopo­sud nepo­zna­ným svě­tem zví­řat tak, jak jej ješ­tě nezná­te, urči­tě si nenech­te ujít jedi­neč­nou pub­li­ka­ci s výstiž­ným názvem „FAUNA, fas­ci­nu­jí­cí svět zví­řat“ od kolek­ti­vu auto­rů....Read more »

DRB: Matrix 4 by údajně měl nést název Matrix: Resurrections.

DRB: Matrix 4 by údajně měl nést název Matrix: Resurrections.Read more »

#DP123: X-Menské volby aneb Kdo se stane novým členem X-Menů?

Autorem článku je Daniel Palička.Marvel se nedávno pochlubil s vcelku zajímavou novinkou. V pravidelně vycházející řadě X-Men od věhlasného scénáristy Jonathana Hickmana, konkrétně v jejím šestnáctém čísle, došlo k...Read more »

Ottaviani, Myrick: Hawking – 40 %

Singularita, ent­ro­pie, nulo­vá geo­de­ti­ka nebo anti­vesmír. Pokud netu­ší­te, co tyto pojmy z fyzi­ky zna­me­na­jí, komiks Hawking vám s nimi bohu­žel moc nepo­mů­že. Pokud už jste ale čet­li něja­kou z knih od věd­ce...Read more »

Ve věku 71 let zemřel herec Andrej Hryc.

Ve věku 71 let zemřel herec Andrej Hryc.Read more »

Americká hypotéka a ke všemu nebankovní?

I když jsou v živo­tě i jiné pri­o­ri­ty jako zdra­ví, štěs­tí a lás­ka, tak pořád se v top desít­ce drží také potře­ba peněz. Bez nich je těž­ké si coko­liv dopřát a finan­co­vat. A když účty...Read more »

VELKÁ KNIHA SPRÁVNÉHO ČECHA

Jak již samot­ný název kni­hy „Velká kni­ha správ­né­ho Čecha“ napo­ví­dá, tak by si ji zce­la urči­tě měl pře­číst kaž­dý vlas­te­nec, ane­bo ten, co se pova­žu­je za správ­né­ho Čecha od...Read more »

Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva

Řeknu-li, že kaž­dý film s pokra­čo­vá­ním je čím dál hor­ší, tak ten­to­krát je to úpl­ná prav­da. Po prv­ním, dru­hém a tře­tím jde tedy 4. Díl do kin. A je oprav­du nena­po­do­bi­tel­ný. Úplně kazí...Read more »

Daredevil - Další tajemný mstitel touží po spravedlnosti…

Pokud jste fanouš­ky comic­sů, musí­te být tím, co se děje ve svě­ta fil­mu, nad­še­ni. Adaptace těch­to kres­le­ných seši­tů se stá­le čas­tě­ji obje­vu­jí v pro­gra­mu kin a bude ješ­tě lépe… Další tajem­ný...Read more »

Elektra - Ještě horší film než Daredevil.

Poprvé se tato oblí­be­ná comic­so­vá hrdin­ka před­sta­vi­la fil­mo­vým divá­kům v Daredevilovi, kde se sta­la fem­me fata­le ústřed­ní­ho hrdi­ny Matta Murdocka (Ben Affleck – mimo­cho­dem, v sou­čas­né době jsou part­ne­ry i v reál­ném živo­tě)....Read more »

V-Rally 4

Read more »

Triumph | Marvel Studios“ WandaVision | Disney+

Read more »

Shazam! Fury of the Gods započne natáčení v květnu 2021.

Shazam! Fury of the Gods započne natáčení v květnu 2021.Read more »

FLÓRA. Fascinující svět rostlin

Chcete-li se nechat okouz­lit fas­ci­nu­jí­cím a dopo­sud nepo­zna­ným svě­tem rost­lin tak, jak jej ješ­tě nezná­te, urči­tě si nenech­te mezi prs­ty pro­klouz­nout nád­her­nou pub­li­ka­ci s výstiž­ným názvem „FLÓRA, fas­ci­nu­jí­cí svět rost­lin“ od...Read more »

Malá mořská víla - příběh pro malé i velké s mírně mrazivou atmosférou

Daleko v moři mod­rém byl sly­šet zpěv. To pěli moř­ské bytos­ti lidem uta­je­né. Na tako­vém mís­tě žila i malá moř­ská víla v palá­ci z korá­lo­vých zdí, dce­ra moř­ské­ho krá­le. Mořský král neměl jenom...Read more »

Ryan Reynolds tvrdí, že v případě, že by Disney nekoupil studio Fox, Deadpool 3 by byl road movie s Wolverinem. Reyn...

Ryan Reynolds tvrdí, že v případě, že by Disney nekoupil studio Fox, Deadpool 3 by byl road movie s Wolverinem. Reynolds tuhle verzi Deadpoola 3 přirovnal k snímku Akiry...Read more »

#2137: Morgavsa a Morgana 3: Princezna čarodějka

Morgavsa a Morgana 3: Princezna čarodějkaVydalo nakladatelství Grada Publishing v pevné vazbě v roce 2020. Vydání má 80 stran a prodává se v plné ceně za 199 Kč.Knihu zakoupíte v knihkupectví Minotaur.Scénář: Petr...Read more »

J. J. Abrams skrz svou produkční společnost Bad Robot chystá pokračování snímku Cloverfield (Monstum), pokračování b...

J. J. Abrams skrz svou produkční společnost Bad Robot chystá pokračování snímku Cloverfield (Monstum), pokračování by ovšem tentokráte nemělo být found footage filmem. Scénář napíše Joe Barton (The Ritual).Read more »

Anne Hathaway a Jared Leto si zahrají hlavní role v minisérii WeCrashed* *pro* *Apple TV+*. *Režii minisérie si ...

Anne Hathaway a Jared Leto si zahrají hlavní role v minisérii WeCrashed* *pro* *Apple TV+*. *Režii minisérie si na starost vezme dvojice Glenn Ficarra a John Requa (Bláznivá, zatracená...Read more »

WandaVision - Episode 5 (E05)

Trailer na 5. epi­zo­du WandaVisionRead more »

WandaVision - We Interrupt This Program (E04)

Monica Rambeau (Teyonah Parris) je pověřena speciální misí, při které se musí podívat do městečka WestView. Při vyšetřování se ovšem stane pohřešovanou... Čtvrtou epizodu WandaVision vlastně těžko definovat- Na...Read more »

Sopka - Konstatuji, že katastrofické filmy jsou mojí libůstkou.

Navíc film o zemětře­se­ní a vul­ka­nic­kém nebez­pe­čí v Kalifornii dob­ře ladí s ofi­ci­ál­ním ško­le­ním mého zaměst­na­va­te­le, jehož jsem se směl účast­ni­ti a tam­též nabí­ze­ný (veledra­hý) pře­ží­va­cí balí­ček (sur­vi­val kit) s díky odmít­nou­ti. Tady u nás na...Read more »

Ve věku 97 let zemřela herečka Marie Harmon.

Ve věku 97 let zemřela herečka Marie Harmon.Read more »

Marvel Studio’s WandaVision - Paul Bettany | Ask Marvel

Read more »

Terminator: Resistance Enhanced se přesouvá z 26. 3. na 30. 4....

Terminator: Resistance Enhanced se přesouvá z 26. 3. na 30. 4. 2021. Chystané vylepšení pro PS5 od Reef Entertainment slibuje hraní ve 4K při 60 snímcích za sekundu.Read more »

74. ročník festivalu v Cannes se bude konat od 6. do 17....

74. ročník festivalu v Cannes se bude konat od 6. do 17. července. Původně měl být festival zahájen už 11. května.Read more »

HBO kromě dvou prequelů chystá animovaný seriál ze světa...

HBO kromě dvou prequelů chystá animovaný seriál ze světa Her o trůny. Z jakých událostí bude seriál vycházet se zatím neví.Read more »

Nové plakáty k Zack Snyder’s Justice League, které potvrzují, že je datum premiéry stanovené na 18. 3. 2021.

Nové plakáty k Zack Snyder's Justice League, které potvrzují, že je datum premiéry stanovené na 18. 3. 2021.Read more »

Dane DeHaan popřel spekulace o tom, že by se měl coby Harry...

Dane DeHaan popřel spekulace o tom, že by se měl coby Harry Osborn/Green Goblin objevit ve Spider-Manovi 3.Read more »

Zack Snyder’s Justice League na HBO Max definitivně...

Zack Snyder's Justice League na HBO Max definitivně dorazí 18. 3. 2021. Režisérský sestřih bude mít stopáž přesahující čtyři hodiny.Read more »

Corey Hawkins byl obsazen do chystaného snímku The Last Voyage...

Corey Hawkins byl obsazen do chystaného snímku The Last Voyage of Demeter. Film jenž bude režírovat André Øvredal (Noční můry z temnot, Mortal) bude vycházet z klasického románu Dracula.Read more »

Timothée Chalamet a Taylor Russell si zahrají hlavní role v...

Timothée Chalamet a Taylor Russell si zahrají hlavní role v romantickém hororu Bones and All. Snímek zrežíruje Lucy Guadagnina (Dej mi své jméno).Read more »

Netflix chystá animované seriály Tomb Raider a Kong: Ostrov...

Netflix chystá animované seriály Tomb Raider a Kong: Ostrov lebekRead more »

Správce ostrova Coachmana v nové verzi hraného Pinocchia...

Správce ostrova Coachmana v nové verzi hraného Pinocchia ztvární Luke Evans.Read more »

Henry Joost a Ariel Schulman pro studio Paramount natočí...

Henry Joost a Ariel Schulman pro studio Paramount natočí snímek Secret Headquarters. O čem bude film pojednávat se neví. Produkci obstará Jerry Bruckheimer (Armagedon, Piráti z Karibiku: Na konci...Read more »

Životopisný snímek o Elvisi Presleym se odkládá z 5. 11....

Životopisný snímek o Elvisi Presleym se odkládá z 5. 11. 2021 na 3. 6. 2022.Read more »
Stránka načtena za 1,65492 s | počet dotazů: 220 | paměť: 29602 KB. | 08.03.2021 - 04:07:26