Kritiky.cz > 2021

# ZÁSADNÍ ODHALENÍ O LOKIM Představitel Lokiho Tom Hiddleston potvrdil, že je Loki bisexuální orientace.

# ZÁSADNÍ ODHALENÍ O LOKIM Představitel Lokiho Tom Hiddleston potvrdil, že je Loki bisexuální orientace.Read more »

Osamělý svobodný muž – 52

Read more »

# Nový trailer na nového Candymana.

# Nový trailer na nového Candymana.Read more »

# NOVINKA BRANDONA CRONENBERGA OBSADILA HLAVNÍ ROLI V novince režiséra a scenáristy Brandona Cronenberga (Possesor) ...

# NOVINKA BRANDONA CRONENBERGA OBSADILA HLAVNÍ ROLI V novince režiséra a scenáristy Brandona Cronenberga (Possesor) Infinity Pool si hlavní roli zahraje Alexander Skarsgård. Natáčení filmu začne 6. 9. 2021....Read more »

# AKČŇÁK S GERALDEM BUTLEREM A FRANKEM GRILLEM MÁ DATUM PREMIÉRY Novinka režiséra Joea Carnahana (A-Team, Mezi vlky, Bo...

# AKČŇÁK S GERALDEM BUTLEREM A FRANKEM GRILLEM MÁ DATUM PREMIÉRY Novinka režiséra Joea Carnahana (A-Team, Mezi vlky, Boss Level) Copshop s Geraldem Butlerem a Frankem Grillem v hlavních rolích...Read more »

IIHF Worlds: Not Seen on TV | #IIHFWorlds 2021

Read more »

#DP182: Zvrácená

 Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Haruto RyoKresba: Haruto Ryo   Občas se stane, že do komiksu nejdu s velkým očekáváním. Nepřečtu si anotaci na zadní straně, nepodívám se na...Read more »

# KDO SE VRÁTÍ V RYCHLE A ZBĚSILE 10? Představitel Dominica Toretta a producent série Rychle a zběsile Vin Diesel prozr...

# KDO SE VRÁTÍ V RYCHLE A ZBĚSILE 10? Představitel Dominica Toretta a producent série Rychle a zběsile Vin Diesel prozradil, že se v Rychle a zběsile 10 vrátí Cardie...Read more »

# CO NÁS ČEKÁ V DALŠÍCH TRANSFORMERS? Další Transformers, kteří do kin dorazí 24. 6. 2022 ponesou název Transformers: R...

# CO NÁS ČEKÁ V DALŠÍCH TRANSFORMERS? Další Transformers, kteří do kin dorazí 24. 6. 2022 ponesou název Transformers: Rise of the Beasts. * Děj filmu se bude odehrávat...Read more »

Rick a Morty

Rick a Morty je oprav­du seri­ál pro dospě­lé. Hlavní posta­va, vyná­lez­ce Rick, zno­vu doka­zu­je, čím vším může pře­kva­pit ame­ric­ká ani­mo­va­ná tvor­ba. Je to pros­tě alko­ho­lik, pro spros­té slo­vo nejde dale­ko,...Read more »

Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově

Návštěvníci je čes­ko­slo­ven­ský sci-fi tele­viz­ní seri­ál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v kopro­duk­ci Československé tele­vi­ze a něko­li­ka dal­ších evrop­ských zemí. Seriál se vysí­lal i v tele­vi­zi NDR, tam běžel pod názvem...Read more »

Matky – Recenze – 30 %

Česká kome­die Matky vyprá­ví o živo­tě čtyř nej­lep­ších kama­rá­dek, kte­ré už buď děti mají, nebo je v prů­bě­hu fil­mu poro­di­ly, nebo jsou zrov­na těhot­né. A kro­mě dětí řeší i pro­blémy sou­vi­se­jí­cí s part­ner­ský­mi vzta­hy...Read more »

Spielbergova společnost Amblin Partners bude produkovat pro Netflix. Dohoda streamovacímu gigantovi zaručí, že každoročně uvede ...

Spielbergova společnost Amblin Partners bude produkovat pro Netflix. Dohoda streamovacímu gigantovi zaručí, že každoročně uvede nejméně dva celovečerní filmy z produkce Amblin Partners po neurčený počet let. Jestli bude...Read more »

Tarot divokého lesa

Mnohostranný tarot s výstiž­ný­mi obráz­ky a půso­be­ním do hloub­ky duše. Možná mi na prv­ní pohled při­pa­da­ly někte­ré kar­ty divo­ké a zne­po­ko­ju­jí­cí, ale s tím, jak jsem se pro­bí­ra­la kaž­dou z nich a chá­pa­la je stá­le...Read more »

Kris Kristofferson se dožívá 85 let

Kristoffer Kristofferson (naro­zen 22. červ­na 1936) je ame­ric­ký zpě­vák, skla­da­tel a herec na odpo­čin­ku. Mezi jeho skla­da­tel­ské poči­ny pat­ří pís­ně „Me and Bobby McGee“, „For the Good Times“, „Sunday Mornin“ Comin“...Read more »

# MOHLI JSME SE DOČKAT ČTVRTÉHO DÍLU PŘED? Představitelka hlavní role a spoluscenáristka druhého a třetího dílu trilogie ...

# MOHLI JSME SE DOČKAT ČTVRTÉHO DÍLU PŘED? Představitelka hlavní role a spoluscenáristka druhého a třetího dílu trilogie Před (Před úsvitem, Před soumrakem, Před půlnocí) Julie Delpy prozradila, že režisér...Read more »

# V POKRAČOVÁNÍ SHAZAMA! SE NAKONEC JEDNA HEREČKA NEVRÁTÍ Michelle Borth si nakonec dospělou verzi Mary v Shazam!...

# V POKRAČOVÁNÍ SHAZAMA! SE NAKONEC JEDNA HEREČKA NEVRÁTÍ Michelle Borth si nakonec dospělou verzi Mary v Shazam! Fury of the Gods nezopakuje. Pod vlivem schopností Shazama si jí místo...Read more »

# Plakát k American Horror Stories.

# Plakát k American Horror Stories.Read more »

Pupínky

Read more »

# Nový pohled na Shazama a jeho rodinu v Shazam! Fury of the Gods.

# Nový pohled na Shazama a jeho rodinu v Shazam! Fury of the Gods.Read more »

Nový pohled na Shazama a jeho rodinu v Shazam! Fury of the Gods.

Nový pohled na Shazama a jeho rodinu v Shazam! Fury of the Gods.Read more »

The Fisherman - Fishing Planet - 06

Read more »

The Fisherman - Fishing Planet - 05

Read more »

The Fisherman - Fishing Planet - 04

Read more »

The Fisherman - Fishing Planet - 03

Read more »

The Fisherman - Fishing Planet - 02

Read more »

The Fisherman - Fishing Planet - 01

Read more »

Lucie Pytlová: Barefoot: žij naboso!

Kniha je plná základ­ních infor­ma­cí o fyzi­o­lo­gii nohy, o výho­dách i nevý­ho­dách bosé chůze, ale také v ní najde­te zají­ma­vos­ti, kte­ré nás zave­dou tře­ba do chudých oblas­tí, kde se nabo­so běhá po tvr­dém povrchu,...Read more »

The Fisherman - Fishing Planet

Hned na počát­ku se slu­ší říct, že tahle hra je nej­spí­še tou nej­ví­ce roz­sáh­lou a nejde­tail­něj­ší vir­tu­ál­ní ryba­ři­nou sou­čas­nos­ti. Ovšem je to záro­veň i to, co hru dělá nedo­stup­nou pro lidi...Read more »

Zemřela Nina Divíšková - manželka Jana Kačera

Vyrůstala v Brně, otec ji pod­po­ro­val ve spor­tu a mat­ka Elmarita v tan­ci. Její otec T. K. Divíšek polo­žil zákla­dy jes­kyn­ní­ho potá­pě­ní a sestou­pil do pro­pas­tí Macochy a Punkevních jes­ky­ní, mat­ka Elmarita Divíšková byla...Read more »

Nové plakáty ke Star Wars: The Bad Batch.

Nové plakáty ke Star Wars: The Bad Batch.Read more »

# Nový plakát k seriálu Loki.

# Nový plakát k seriálu Loki.Read more »

Nový plakát k seriálu Loki.

Nový plakát k seriálu Loki.Read more »

Feature: Sebastian Damn | #IIHFWorlds 2021

Read more »

Dwayne Johnson na první fotce z akčňáku Red Notice od Netflixu.

Dwayne Johnson na první fotce z akčňáku Red Notice od Netflixu.Read more »

Animák Scoob! dostane pokračování, prozradil režisér Tony Cervone.

Animák Scoob! dostane pokračování, prozradil režisér Tony Cervone.Read more »

Photos from Mahriz Movies’s post

Supergirl na prvních fotkách z natáčení sólovky Flashe.Read more »

Ilustrátorská mateřská - 5

Read more »

# Ve věku 81 let zemřela Anna Ratray, herečka a herecký kouč. Byla též matkou herce Devina Ratraye. *Příčina smrti: d...

# Ve věku 81 let zemřela Anna Ratray, herečka a herecký kouč. Byla též matkou herce Devina Ratraye. *Příčina smrti: dlouhodobá nemoc *Read more »

Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec

Když jsem popr­vé viděl trai­ler na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneč­ní muzi­ka, zají­ma­vé puzzle, zají­ma­vé zpra­co­vá­ní, humor a Felix –...Read more »

Saw 6

Mark Hoffman (Costas Mandylor) pokra­ču­je v odka­zu své­ho men­to­ra Skládačkového vra­ha (Tobin Bell), jenž před léty zvrá­ce­né hry odstar­to­val. Tentokrát o svůj život musí bojo­vat pojiš­ťo­vák William Easton (Peter Outerbridge), kte­ré­ho...Read more »

Hra z Anglie - V čase probíhajícího šílenství okolo fotbalového EURA je fajn si připomenout odkud tento sport vlastně vzešel.

Cesty u fotbalu jsou vlastně dvojí. Jednak je to lidová zábava datovaná už do středověku, kdy se různé vesnice či městské čtvrti utkaly o míč. Hra snad s prapůvodními...Read more »

Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50%

V Rychle a zbě­si­le 7 se ská­ka­lo autem z mra­kodra­pu na mra­kodrap, v Rychle a zbě­si­le 8 se kon­voj vozů nahá­něl po zamrz­lém moři se sovět­skou ponor­kou a v Rychle a zbě­si­le 9 bylo pocho­pi­tel­ně nezbyt­né opět obo­jí...Read more »

Deník Bridget Jonesové

Taky se Vám někdy zachtě­lo mít život jako v pohád­ce a v ruce držet flaš­ku teku­té­ho štěs­tí pro všech­ny pří­le­ži­tos­ti? Tak přes­ně takhle to nevy­pa­dá u Bridget Jones. Třicátnice, bezdět­ná, bez chla­pa a s pří­šer­ně...Read more »

# První pohled na Supergirl v sólovce Flashe.

# První pohled na Supergirl v sólovce Flashe.Read more »

#DP181: Zabiják démonů #01: Krutost

 Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Koyoharu GotōgeKresba: Koyoharu GotōgeKomiks “Zabiják démonů #01: Krutost” je vůbec první mangou, kterou na Comics Blogu recenzuji. Jistě, v minulosti jsem se sice věnoval...Read more »

A post from Tom Bejvl

Read more »

#DP180: King-Size Conan

 Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Roy Thomas, Kurt Busiek, Chris Claremont, Kevin Eastman, Steven S. DeKnightKresba: Steve McNiven, Pete Woods, Roberto de la Torre, Kevin Eastman, Jesús Saiz Barbar...Read more »

Osamělý svobodný muž – 51

Read more »

# SCOOB! SE DOČKÁ POKRAČOVÁNÍ Režisér animáku Scoob! Tony Cervone prozradil, že se aktuálně pracuje na pokračování. Zat...

# SCOOB! SE DOČKÁ POKRAČOVÁNÍ Režisér animáku Scoob! Tony Cervone prozradil, že se aktuálně pracuje na pokračování. Zatím se neví, zda Scoob! 2 půjde do kin nebo čistě na streamovací...Read more »
Stránka načtena za 1,53362 s | počet dotazů: 224 | paměť: 32281 KB. | 24.06.2021 - 05:09:08