Dřevostavba, neznamená stodola

Slovo dře­vostav­ba ve vás aso­ciu­je něco lev­né­ho? Máte pocit, že se jed­ná o lev­né a tudíž nepl­no­hod­not­né byd­le­ní pro rodi­nu? Vybavíte si vždy něja­kou dře­vě­nou sto­do­lu, v lep­ším pří­pa­dě něja­kou cha­tu? Zkrátka...Read more »

Red Dead Redemption 2 / část 24 / Dopis Lásky / 1080 HD / 60 FPS

Read more »

Další várka screenshotů ze Cyberpunku 2077 zaostřuje na...

Další várka screenshotů ze Cyberpunku 2077 zaostřuje na Johnnyho Silverhanda+3Read more »

S novou půjčkou výhodněji

Před něko­li­ka lety jste zakou­pi­li a zre­kon­stru­o­va­li byt. Na nut­né opra­vy a základ­ní vyba­ve­ní jste si sjed­na­li půjč­ku. V době, kdy jste byt obý­va­li jen ve dvou, nebyl žád­ný pro­blém splá­cet vyso­kou...Read more »
Stránka načtena za 1,19198 s | počet dotazů: 164 | paměť: 27855 KB. | 21.01.2021 - 19:23:19