Podle Chrise Hemswortha by se Vyproštění mělo dočkat hned několika pokračování

Podle Chrise Hemswortha by se Vyproštění mělo dočkat hned několika pokračováníRead more »

Rayman Origins

  Již více jak po 15 letech jsme se dočka­li pokra­čo­vá­ní oprav­du vel­mi zábav­né hry pro malé i velké.Ve hře obje­ví­te koře­ny půvo­du Raymana a co více najde­te zde širo­kou šká­lu půvpd­ních...Read more »

Dalším filmem režiséra a scenáristy Spikea Lee (Jednej správně, 25. hodina, BlacKkKlansman) bude muzikál pojednávající o v...

Dalším filmem režiséra a scenáristy Spikea Lee (Jednej správně, 25. hodina, BlacKkKlansman) bude muzikál pojednávající o vzniku viagry. Lee scénář napsal společně s Kwame Kwei-Armahem Read more »

Jak vytvořit efektní papírové květy

Dlouhé zim­ní veče­ry plné mlhy pří­mo vybí­ze­jí k ukrá­ce­ní dlou­hé chví­le pomo­cí ruč­ních pra­cí. Tím spí­še letoš­ní rok, kdy jsme nuce­ni okol­nost­mi trá­vit čas pře­váž­ně doma. Nemůžeme navště­vo­vat přá­te­le, kul­tur­ní...Read more »

U babičky na venkově

Každé dítě od malič­ka fas­ci­nu­jí zví­řát­ka. Při pro­cház­kách po ven­ko­vě býva­jí nej­čas­těj­ším výlet­ním cílem ohra­dy s kra­va­mi, koza­mi, ovce­mi,… A při návště­vách ven­kov­ských babi­ček čas­to dojde nej­pr­ve na návště­vu kur­ní­ku a krá­lí­kár­ny a až poslé­ze děti...Read more »

Taxikář - nejslavnější film Martina Scorseseho ze 70. let

S jizvami na duši, které si přivezl z Vietnamu, pracuje samotář Travis Bickle (Robert De Niro) jako taxikář na nočním Manhattanu. Všude kolem se to hemží přátelstvím, jen Travisovi...Read more »

Maják na útesech - příběh o hledání své minulosti

Máte rádi romá­ny Anne Jacobsové ali­as  Marie Lamballe? Chcete zažít nesku­teč­ný pří­běh hle­dá­ní své­ho já, štěs­tí a lás­ky? Milujte Bretaň a chce­te do ní odces­to­vat spo­leč­ně s tím­to romá­nem? Tak to máte...Read more »

Včelaření pro děti- pozorujeme a chráníme včely, sklízíme med

Máte rádi vče­ly a dob­rý med? Chcete se dozvě­dět zají­ma­vos­ti ze živo­ta včel? Tak prá­vě vám je urče­na tato pří­ruč­ka plná infor­ma­cí a foto­gra­fií. Read more »

Adventní pohádky - 24 pohádek pro vánoční čas

Adventní čas zna­me­ná pro děti čas oče­ká­vá­ní, rados­ti, napě­tí a těše­ní na ten svá­teč­ní den. Pro dospě­lé je to obdo­bí sho­nu. Především pro mamin­ky, kte­ré musí napéct cuk­ro­ví, uklí­zet a obsta­rat...Read more »

Jen trochu lásky - silný román o hledání své minulosti

Milujete romá­ny Kataríny Gillerové? Chcete zažít něko­lik živo­tů v jed­nom pří­bě­hu? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Rozhodně nebu­de­te lito­vat, jeli­kož tuto kni­hu budu dlou­ho vstře­bá­vat. Silný pří­běh...Read more »

Moje sváteční pečení - 60 výjimečných receptů z celého světa

Pečete rádi? Oblíbili jste si mis­tra mezi cuk­rá­ři, jenž je Josef Maršálek? Chcete si zpří­jem­nit advent­ní čas báječ­nou kuchař­kou, ve kte­ré se mno­ho nau­čí­te a potě­ší­te se i jejím pro­hlí­že­ním? Tak...Read more »

Champion Jockey (Kinect ready)

  Co říct o této hře, hned v začát­ku se nedal pořád­ně nala­dit kinect nebo, kde se vůbec měl zapnout v menu? Po 10 minu­tách se poda­ři­lo zpro­voznit hra­ní kinec­tem a bylo smut­né, že...Read more »

Trailer na The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone, nový sestřih Kmotra III

Trailer na The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone, nový sestřih Kmotra IIIRead more »

Trailer na Tom a Jerry

Trailer na Tom a JerryRead more »

Jezdci v plamenech - ŠaplRapl ( HellSatanCZ ) ft. Fuggi Rukuss ( mastering ) / Music / 2020 / RDR2

Read more »

Režisér Zack Snyder (300: Bitva u Thermopyl, Muž z oceli, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti) popřel, že by v plánu pro ...

Režisér Zack Snyder (300: Bitva u Thermopyl, Muž z oceli, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti) popřel, že by v plánu pro HBO Max byla Liga spravedlnosti 2, která by...Read more »

Red Dead Redemption 2 / část 19 / Micah a jeho divné nápady / 1080 HD / 60 FPS

Read more »

Nový Transformers film zrežíruje Steven Caple Jr. (Creed 2)

Nový Transformers film zrežíruje Steven Caple Jr. (Creed 2)Read more »

Herec Peter Stormare (Lucifer) na svém Instagramu potvrdil, že...

Herec Peter Stormare (Lucifer) na svém Instagramu potvrdil, že se na dvojce Constantinea s Keanu Reevesem opravdu pracujeRead more »

Transofmers čeká reboot série. Restartu se ujme režisér...

Transofmers čeká reboot série. Restartu se ujme režisér Steven Caple Jr. (Creed II).Read more »

Fifa 16

Jako kaž­dý rok vychá­zí také pokra­čo­vá­ní Fifa 16 může­me se tedy těšit na něco více, než nabí­ze­la před­cho­zí Fifa 15? Rozhodně ano, hra dosta­la úpl­ně jiný směr svou roz­ma­ni­tos­tí....Read more »

Letní praxe - Mimoň

Read more »
Stránka načtena za 0,66937 s | počet dotazů: 174 | paměť: 28364 KB. | 28.01.2021 - 09:59:27