Star Trek: Discovery - třetí sezóna už neřeší kánon Star Treku - recenze

Read more »

Star Trek: Discovery - třetí sezóna už neřeší kánon Star Treku

Tak mám za sebou prv­ních 5 dílu 3. sezó­ny seri­á­lu Star Trek: Discovery. A je zase oprav­du na co kou­kat. První sezó­na byla o sezna­mo­vá­ní s posád­kou a hlav­ní­mi posta­va­mi, dru­há je Spockovi a ta...Read more »

Lego Worlds - 01

Read more »

Lego Worlds - 02

Read more »

Resident Evil 2 / CZ / LIVE / 1

Read more »

Představitel Martina Riggse Mel Gibson potvrdil, že se na Smrtonosné zbrani 5 oficiálně pracuje

Představitel Martina Riggse Mel Gibson potvrdil, že se na Smrtonosné zbrani 5 oficiálně pracujeRead more »

Představitel Martina Riggse Mel Gibson potvrdil, že se na Smrtonosné zbraňi 5 oficiálně pracuje

Představitel Martina Riggse Mel Gibson potvrdil, že se na Smrtonosné zbraňi 5 oficiálně pracujeRead more »

Nový plakát k 2. sérii Mandaloriana

Nový plakát k 2. sérii MandalorianaRead more »

Red Dead Redemption 2 / část 18 / Vlak plný peněz / 1080 HD / 60 FPS

Read more »

Rayman Raving Rabbids

Dovolím si recen­zo­vat tuto sko­ro zapo­me­nu­tou hru, kte­rá je snad nej­lep­ší ze zábav­ných par­ty her. Tato hra vyšla pro všech­ny dostup­né kon­zo­le i na pc, musím říci, že hra byla...Read more »

Samizdat za tisícovky korun. Jak si český trh po jednatřiceti letech svobody cení literaturu revoluce, undergroundu a disentu?

Zítřejším dnem si Česká repub­li­ka při­po­mí­ná 31 let od same­to­vé revo­lu­ce a pádu komu­nis­tic­ké­ho reži­mu. Jako kaž­dý rok si vyslech­ne­me deba­ty o tom, kam jsme se za dlou­hé roky posu­nu­li a co...Read more »

Režisér James Gunn prozradil, že si v jeho Sebevražedného...

Režisér James Gunn prozradil, že si v jeho Sebevražedného oddílu zahraje i Sylvester Stallone.Read more »

Quantum Break

Hru Quantum Break již něko­li­krát Microsoft pro­pa­go­val jako úžas­ně zpra­co­va­nou hru, opak je však prav­dou. Quantum Break si zahra­je­te z pohle­du tře­tí oso­by hlav­ní­ho hrdi­ny Jacka Joyce. Hra se vel­mi...Read more »

Teroristka (2019)

 Film Radka Bajgara Teroristka se odehrává v autorově (patrně) oblíbeném kraji, na brdských Hřebenech. Máme tu tedy opět malebné záběry s krásnými pohledy do údolí apod., však to znáte...Read more »

Klub Audiolibrix – Co, Jak, Proč?

Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku 🙂  Předem bych ráda jen zdůraznila, že tento článek není zaplacená reklama, nejedná se o žádnou spolupráci, článek vznikl čistě z mé hlavy...Read more »

Zjistěte o firmě co nejvíce

Při výbě­ru zho­to­vi­te­le vaší nové dře­vostav­by se musí­te zamě­řit na něko­lik důle­ži­tých hle­di­sek. V prv­ní řadě bude­te jis­tě pře­kva­pe­ni množ­stvím firem, kte­ré se dře­vostav­bou zabý­va­jí. A prá­vě pro­to je zapo­tře­bí hod­ně...Read more »

#89 - Kruh (1998)

Japonský „Kruh“ zapo­čal doslo­va šílen­ství. Šílenství po japon­ských horo­rech s duchy, čer­no­vlasý­mi, děsi­vý­mi. Už to tro­chu opadlo, ale i tohle při­ne­sl konec 90. let.Read more »
Stránka načtena za 1,09196 s | počet dotazů: 182 | paměť: 28450 KB. | 21.01.2021 - 18:04:58