Lego Harry Potter léta 1-4

Tento titul je určen pře­de­vším pro děti a nad­šen­ce titu­lů lego. Hra je vel­mi detail­ně gra­fic­ky zpra­co­va­ná. Zapadání a roz­pa­dá­ní kos­ti­ček, je vel­mi rea­lis­tic­ké a vel­mi pěk­né opro­ti před­cho­zím titu­lům jako lego...Read more »

Láska je slepá - reality show z dílny Netflix

Znáte rče­ní o tom, že lás­ka je sle­pá? Tvůrci rea­li­ty show Láska je sle­pá (Love is blind) se roz­hod­li toto rče­ní ově­řit v pra­xi. Pomocí soci­ál­ní­ho expe­ri­men­tu chtě­li zjis­tit, zda je...Read more »

Víkendové tržby 7- 9. 11. 2020: Do amerických kinech se tento týden (týden kdy prim hráli především volby o nového prezide...

Víkendové tržby 7- 9. 11. 2020: Do amerických kinech se tento týden (týden kdy prim hráli především volby o nového prezidenta a v nejbližších dnech nejspíš dojde mezi Trumpovými...Read more »

Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1)

Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1, kinect: 1, co-op 2 Hned úvo­dem si dovo­lím hru zkri­ti­zo­vat, hned při prv­ním úvo­du hra­ní, kdy hráč není sezná­men s nároč­nos­tí ovlá­dá­ní se hned vrh­ne­te do akce,...Read more »

Wall-E

Na úvod napí­ši, že hra nespl­ni­la mé oče­ká­vá­ní, ze začát­ku zkri­ti­zu­ji, že i když hra­je­te ve dvo­ji­ci Wall-E a Eva, tak hra nena­bí­zí mož­nost hra­ní dvou hrá­čů spo­leč­ně v pří­bě­hu, pou­ze v mini...Read more »

Píseň vykoupení - ŠaplRapl ft. Fuggi Rukuss ( Mastering ) 2020 / Bob Marley - Redemption Song

Read more »

Jen ty já - ŠaplRapl ( text, hlas ) ft. Fuggi Rukus ( Mastering ) 2020 / I’m Not In Love

Read more »

S vyšší teplotou roste riziko vzniku nežádoucích jevů ve vodě

Léto je v plném prou­du a vy si uží­vá­te kou­pá­ní kaž­dý den, s vyš­ší­mi tep­lo­ta­mi ale ros­te prav­dě­po­dob­nost vzni­ku nežá­dou­cích účin­ků ve vodě. Majitelé zahrad­ní­ho kou­pá­ní dob­ře vědí, že je tře­ba vodu...Read more »
Stránka načtena za 2,53975 s | počet dotazů: 164 | paměť: 27999 KB. | 21.01.2021 - 19:06:53