Armageddon - Za osmnáct dní Země přestane existovat...

..., protože se srazí s asteroidem velikosti Texasu. Je bezpodmínečně nutné, co nejdříve přistát na asteroidu, hluboko pod jeho povrch zavrtat silné jaderné nálože, odpálit je a pak se...Read more »

Apokalypsa - Geniálně zahrané a totálně depresivní peklo - tj. Válka ve Vietnamu

Kapitán Willard (Martin Sheen) je pověřen tajným úkolem zlikvidovat plukovníka Kurtze (Marlon Brando), který si v odlehlé džungli vybudoval vlastní království, v němž dovedl oficiálně proklamovanou filozofii války do...Read more »

RIO

Hra Rio mne veli­ce zkla­ma­la a úvo­dem napí­ši, že se jed­ná o titul urče­ný výhrad­ně dětem. Nečekejte žád­nou pořád­nou dob­ro­druž­nou adven­tu­ru, dle fil­mo­vé před­lo­hy. Hra je vel­mi gra­fic­ky pro­pra­co­va­ná, nabí­zí širo­kou...Read more »

Seriál Loki ještě neměl ani premiéru a už byl prodloužen pro 2. sérii. Natáčení druhé série započne v lednu 2022

Seriál Loki ještě neměl ani premiéru a už byl prodloužen pro 2. sérii. Natáčení druhé série započne v lednu 2022Read more »

Plakát k The LEGO Star Wars Holiday Special

Plakát k The LEGO Star Wars Holiday SpecialRead more »

Call of Duty: Black Ops Cold War na next-gen konzolích zabere o...

Call of Duty: Black Ops Cold War na next-gen konzolích zabere o 40 GB více Xbox One: 93 GB Xbox Series X|S: 136 GB PlayStation 4: 95 GB......Read more »

Historie v kostce - minulost, jak jste ji ještě neviděli

Zajímáte se o his­to­rii? Máte rádi kni­hy z edi­ce Universum? Tak je ency­klo­pe­die Historie v kost­ce urče­na prá­vě vám. Přeložil ji pro vás Jan Kafa a napsal kolek­tiv auto­rů.  Read more »

Homeopatie a děti - 2., přepracované a doplněné vydání

Mají vaše děti vlek­lé zdra­vot­ní pro­blémy se kte­rý­mi si běž­ná medi­cí­na neví rady? Používáte home­o­pa­ti­ka? Studujete medi­cí­nu a potře­bu­je­te něja­ké infor­ma­ce z oblas­ti home­o­pa­tie? Tak je tato pří­ruč­ka urče­na prá­vě vám....Read more »

Čim, Čára a zahrada - příběh o dvou vrabčích sourozencích

Víte, kdo jsou klo­ši? Máte rádi pohád­ky o ptá­cích a zahra­dě? Chcete si pře­číst nevšed­ní pří­běh o dvou vrab­čích sou­ro­zen­cích Čimě a Čárovi? Autorkou je Radana Dungelová, kte­rá pra­cu­je v brněn­ské ZOO. Read more »

Trailer+ plakát k Lego Star Wars Holiday Special Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=-bZxO5Dn9x0

Trailer+ plakát k Lego Star Wars Holiday Special Trailer:Read more »

Goldfinger - Málokterý zločinec na světě dokáže se zlatem to, čeho je schopen Auric Goldfinger .

 Zároveň nesnese, aby mu kdokoliv stál v cestě. James Bond (Sean Connery) mu sice překazí partičku karet, ale žena Jill Masterson (Shirley Eaton), kterou donutil aby mu pomohla, zemře....Read more »

The Dark Pictures Anthology - Little Hope / část 3 : 4 / 1080 HD / 60 FPS

Read more »

Ve věku 91 zemřela herečka Elsa Raven *´´´PŘISPĚJTE NA RADNIČNÍ HODINY!´´*

Ve věku 91 zemřela herečka Elsa Raven *´´´PŘISPĚJTE NA RADNIČNÍ HODINY!´´*Read more »

Ajurvéda – život v rovnováze

Ajurvéda má koře­ny v indic­kých spi­sech zva­ných Védy. Nejde tedy jen o indic­kou filo­zo­fii žití, ale i nau­ku o pre­ven­tiv­ní péči o zdra­ví a léče­ní. Dle toho­to uče­ní jsou pří­či­na­mi nemo­cí chy­by v našem žití, kte­ré...Read more »
Stránka načtena za 2,10428 s | počet dotazů: 172 | paměť: 28481 KB. | 21.01.2021 - 17:58:03