Kritiky.cz > 2020 > Říjen > 24

Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence

  „Je to jako když dva smr­du­tý vágu­so­vé sou­lo­ží ve svých vlast­ních chcan­kách.“ Pokud vámi prá­vě pro­je­la vlna odpo­ru, pře­staň­te číst, zavře­te tuto zálož­ku a před­stí­rej­te, že o žád­ném Deadpoolovi neví­te....Read more »

Michael B. Jordan by měl oficiálně krom opětovného ztvárnění Adonise Creeda v Creedovi III tento film i zrežírovat a...

Michael B. Jordan by měl oficiálně krom opětovného ztvárnění Adonise Creeda v Creedovi III tento film i zrežírovat a mělo by tak jít o jeho režijní debutRead more »

Dnes neumírej - poslední Bond Pierce Brosnana

Přiznám bar­vu hned na začá­tek, nejsem skal­ním fan­dou Jamese Bonda, prav­da, viděl jsem všech­ny díly, ale nestrh­ly mne nato­lik jako tře­ba Hvězdné vál­ky. Nicméně  jsem se na Dnes neu­mí­rej...Read more »

Mezi námi děvčaty - poslední úspěšný film Lindsay Lohan

Povedená taš­ka­ři­ce na téma, co se sta­ne, když je mat­ka v kůži své puber­tál­ni dce­ry a dce­ra v kůži své úspěš­né mat­ky. A ve všem má prs­ty Číňanka z jed­né čín­ské restau­ra­ce. Anna (Lindsay...Read more »

Sex se přesouvá stále více i na internet

Sexuální služ­by exis­tu­jí od teh­dy, jak exis­tu­je samot­né lid­stvo. Jen se časem změ­ni­la for­ma odmě­ny a také způ­sob, jakým jsou vyhle­dá­vá­ny. Sex je při­ro­ze­nou sou­čás­tí našich živo­tů. V dobách, kdy jsme...Read more »

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

14 let po událostech původního filmu se Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) opět vydává z Kazachstánu do Spojených států, ve které stráví čas po dobu pandemie COVIDU-19 a amerických...Read more »

Rebeka - remake Hitchcockovi klasiky

Naivní dív­ka (Lily James) se bláz­ni­vě zami­lu­je do boha­té­ho vdov­ce Maxima de Wintera (Armie Hammer). Po svat­bě se nastě­hu­je na jeho rodin­né síd­lo, ale nedo­ká­že unik­nout všu­dypří­tom­né­mu stí­nu jeho zesnu­lé...Read more »

Natáčení marvelovky Shang-Chi and the Legend of Ten Rings bylo dokončeno

Natáčení marvelovky Shang-Chi and the Legend of Ten Rings bylo dokončenoRead more »

Paws and Claws – Fantastic Pets

Hru úvo­dem hod­no­tím vel­mi klad­ně, avšak ten­to titul je vel­mi podob­ný s titu­lem kinecti­mals, s jedi­ným roz­dí­lem, že hra nabí­zí o mno­ho více zába­vy a zví­řá­tek. Hra je vel­mi zábav­ná zapo­tí se nejen...Read more »

Mafie 2 Defintive edition / Část 5 / CZ Dabing / HD 1080 / 60 FPS

Read more »

Panda Fanda - pandí divoch Fanda a jeho cesta k umění kung-fu, k naslouchání a skromnosti

Daleko v Číně, v jed­nom bam­bu­so­vém lese, žije pan­dí rodi­na. Panda mamin­ka má tři děti - dvě hol­čič­ky a jeden pan­dí kluk. Právě kluk Fanda stá­le někam odbí­há a něco pro­zkou­má­vá. Mamince se...Read more »

Můj kamarád dinosaurus - Matěj chce domácího miláčka a tak si opatří dinosaura

Matěj byl hod­ně nazlo­be­ný na paní uči­tel­ku. Ta při­šla ráno do tří­dy s dobrou nála­dou. Měli totiž mít písem­ku. Ale ne jen tak leda­ja­kou. Měli totiž napsat pří­běh na téma...Read more »

Domácí zvířátka - Čtení s babičkou - Rozárce babička čte pohádky o zvířátkách s poučením

Rozárka měla naro­ze­ni­ny. Těšila se, že při­jde babič­ka. Od ní dosta­la také dárek - kni­hu. Rozárka sice ješ­tě neu­mě­la číst, ale babič­ka jí slí­bi­la, že to spo­lu urči­tě zvlád­nou....Read more »

Hatlapatlaš 2020 ŠaplRapl ( HellSatan ) ft. Fuggi Rukuss

Read more »

Dle showrunnera seriálu Mindhunter Davida Finchera je 3. série nepravděpodobná

Dle showrunnera seriálu Mindhunter Davida Finchera je 3. série nepravděpodobnáRead more »

Meg: Monstrum z hlubin 2 zrežíruje Ben Wheatley (Křížová palba, Rebecca 2020, Tomb Raider 2)

Meg: Monstrum z hlubin 2 zrežíruje Ben Wheatley (Křížová palba, Rebecca 2020, Tomb Raider 2)Read more »
Stránka načtena za 1,35393 s | počet dotazů: 181 | paměť: 30802 KB. | 07.05.2021 - 06:53:40
X