Kritiky.cz > 2020 > Říjen > 18

Víkendové tržby 16- 18. 10. 2020: V době temna finanční stránky filmů budeme ještě hodně dlouho.... a dost možná bude skute...

Víkendové tržby 16- 18. 10. 2020: V době temna finanční stránky filmů budeme ještě hodně dlouho.... a dost možná bude skutečně ještě trvat hodně dlouho než se z ní dostaneme!...Read more »

Ryba jménem Wanda - Čtyři prohnaní lupiči - Wanda , Otto , Ken a George provedou dokonalou loupež vzácných klenotů.

 George ale svým společníkům tak docela nevěří a klenoty ukryje na jiném místě, než bylo domluveno. Když je dopaden, zbytek týmu se pídí po tom, kde klenoty jsou, což...Read more »

Chicagský tribunál - To, co bylo v roce 1968 zamýšleno jako pokojný protest proti sjezdu demokratů, se změnilo ve vlnu násilí a střetů s policií.

Organizátoři protestů, včetně Abbieho Hoffmana (Sacha Baron Cohen), Jerryho Rubina (Jeremy Strong), Toma Haydena (Eddie Redmayne) a Bobbyho Sealea (Yahya Abdul-Mateen II), byli obviněni z podněcování nepokojů a soudní...Read more »

Copak ze mě bude? Fascinující proměny ve světě zvířat a rostlin

Příroda je tak fas­ci­nu­jí­cí, krás­ná, pros­tě úžas­ná. Kdykoli se v pří­ro­dě zasta­ví­te a začne­te pozo­ro­vat, věř­te, že vždy je na co se dívat. Přeměny vajíč­ka v dospě­lé­ho jedin­ce, ze semín­ka nád­her­ná rost­li­na,...Read more »

Sídla českých panovníků - zajímavá procházka po hradech a zámcích

Myslíte si, že život na hra­dech a zám­cích byl oprav­du plný poho­dy a bez­pe­čí? Stanislava Jarolímková je autor­kou kni­hy Sídla čes­kých panov­ní­ků, a díky ní se dozví­te, že tomu tak neby­lo. Read more »

Jak vyznat v klimatu - encyklopedie pro školáky

Máte rádi kni­hy o poča­sí? Zajímáte se o růz­né změ­ny kli­ma­tu? Není vám lhos­tej­né, jak se lidé k naší pla­ne­tě cho­va­jí? Tak prá­vě vám je urče­na ency­klo­pe­die s názvem Jak se vyznat v kli­ma­tu. Read more »

Vinařství - V bouřlivých časech

Píše se rok 1870 a siro­tek Irena při­chá­zí pra­co­vat jako služ­ka do boha­té rodi­ny pan­ské­ho domu rodu Gerbanových. Syn Willhelma Gerbana Franz se popr­vé setká s Irenou a oba se do sebe...Read more »

Avatar - Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem...

...Na’vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu....Read more »

Králové léta

Filmy zaobírající se dospíváním mají nespornou výhodu v tom, že mnoho diváků si svoji osobní zkušenost prožilo (respektive prožívá - a je celkem jedno jestli v 15 nebo v...Read more »

Velký úklid s Marií Kondo

Uklízíte rádi? A Marie Kondo zná­te? Marie je japon­ská orga­ni­zá­tor­ka úkli­du, kte­rá se pro­sla­vi­la svou uklí­ze­cí meto­dou KonMari. Od roku 2019 vysí­lá Netflix rea­li­ty show, ve kte­ré Marie Kondo osob­ně...Read more »

Nový trailer na XIII Remake prezentuje zbraně

Nový trailer na XIII Remake prezentuje zbraněRead more »

John McClane..... se vrátí?! UPDATE: John McClane se skutečně vrátil..... v reklamě na baterky! https://www.instagram....

John McClane..... se vrátí?! UPDATE: John McClane se skutečně vrátil..... v reklamě na baterky! https://www.instagram.com/p/CGdX9MKgwWE/Read more »

John McClane..... se vrátí?! https://www.instagram.com/p/CGdX9MKgwWE/?utm_source=ig_web_copy_link

John McClane..... se vrátí?! https://www.instagram.com/p/CGdX9MKgwWE/?utm_source=ig_web_copy_linkRead more »

Ve věku 97 let zemřela herečka Rhonda Fleming

Ve věku 97 let zemřela herečka Rhonda FlemingRead more »