Kritiky.cz > 2020 > Září > 12

Populární oblečení, u kterého jste si mysleli, že se už nevrátí

Není nic star­ší­ho než vče­rej­ší novi­ny, jak pra­ví ústy kla­si­ka pro­slu­lý žur­na­lis­tic­ký bon­mot. A než loň­ské žha­vé tren­dy, doda­li bychom my. Móda pat­ří ke krás­kám poně­kud leh­čích mra­vů, věr­nost jí...Read more »

Sony nás zve na další prezentaci PlayStation 5. Čekat...

Sony nás zve na další prezentaci PlayStation 5. Čekat můžeme nové informace o hrách a pravděpodobně odhalení ceny a datum spuštění prodeje PlayStation 5. Čtyřicetiminutový event začne 16. 9....Read more »

A jsme u typu podzimního

Přesun k podzimnímu typu Plynule se pře­su­ne­me k výraz­ným kon­trast­ním typům. Podzimní typ je prv­ním z této dvo­ji­ce, kte­rý si před­sta­ví­me. Dokonalým pod­zi­mem je tře­ba slav­ná „zou­fal­ka” s typic­ky ohni­vou hří­vou Marcia Cross....Read more »

Elegantní nebo nekonvenční styl?

Elegantní nebo nekonvenční styl? Stalo se vám někdy, že jste potka­la ele­gant­ně oble­če­nou dámu ve vypa­so­va­ných šatech, ani ne krát­kých ani ne dlou­hých s krás­ný­mi decent­ní­mi až roman­tic­ký­mi doplň­ky, ale...Read more »

Crysis Remastered bude využívat technologii ray-tracing i na...

Crysis Remastered bude využívat technologii ray-tracing i na současných konzolích PlayStation 4 a Xbox OneRead more »

Vyhnání Gerty Schnirch - Kateřina Tučková

Kniha Vyhnání... vzbu­di­la (a stá­le vzbu­zu­je) doce­la vel­ké emo­ce. Příběhem se navíc ode­hrá­vá v době, kte­rá je už po del­ší čas v mís­tě mého zájmu, tak­že.... jsem cel­kem logic­ky neo­do­lal. A ono se...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com