Kritiky.cz > 2020 > Červen > 07

Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví

Českým fil­mem se divá­ko­vi nezavdě­číš. Na čes­ké sním­ky je obec­ně kla­de­no více náro­ků, než na zahra­nič­ní pro­duk­ce. Jako by se divák cítil odpo­věd­ný za to, co se na plát­ně...Read more »

Pilot k seriálovému Last of Us od HBO zrežíruje Johan Renck...

Pilot k seriálovému Last of Us od HBO zrežíruje Johan Renck (Černobyl) Read more »

Mandlový švestkový koláč

Je dob­ré nau­čit se péct s pomo­cí man­dlo­vé mou­ky - dotá­te tak tělu spous­tu cen­ných látek a ješ­tě si pochut­ná­te, těs­to bude mít skvě­lou oříš­ko­vou chuť. Tento koláč je z čás­ti z man­dlo­vé...Read more »

Láska anebo hádka?

V hád­kách jsou podob­nos­ti jako v zami­lo­va­ných pís­ních: popi­su­jí mno­ho, ale nedo­ka­zu­jí nic. (Matthew Prior) Máme se hádat, nebo milo­vat? Někteří věří, že obo­jí je v něčem pro­spěš­né. Jestliže se hádá­me,...Read more »

Filmová a televizní produkce v Kalifornii se může k pracím...

Filmová a televizní produkce v Kalifornii se může k pracím vrátit 12. června, oznámil to guvernér státu Gavin NewsomRead more »

Disney chystá hranou adaptaci The Black Cauldron, uvádí...

Disney chystá hranou adaptaci The Black Cauldron, uvádí insider Daniel RichtmanRead more »

Trailer na solidně vypadající ruskou komiksovku, Mayor Grom:...

Trailer na solidně vypadající ruskou komiksovku, Mayor Grom: Plague DoctorRead more »

Práce na druhé sezóně Zaklínače už mohou pokračovat....

Práce na druhé sezóně Zaklínače už mohou pokračovat. Britské studio Arborfield Studios může podle nové britské směrnice obnovit produkci ale to bude obnášet i mimořádně přísné hygienické podmínky.Read more »

Arthur & Merlin: Knights of Camelot nakonec do kin nepůjde...

Arthur & Merlin: Knights of Camelot nakonec do kin nepůjde a zamíří přímo na DVD a do digitální distribuceRead more »

Jaký typ muže tě přitahuje?

Jsou to stej­ně sta­ří vrs­tev­ní­ci či zajíč­ko­vé, kte­ří dopo­sud nepo­zna­li bojiš­tě lás­ky, a kte­ří se rádi necha­jí zasvě­tit do tajů něhy a milo­vá­ní? A nebo tě nao­pak zlá­ka­li poměr­ně star­ší part­ne­ři, jež milu­jí...Read more »

Křehké linecké cukroví

Jedno křeh­ké cuk­ro­ví z pohan­ko­vé a celo­zrn­né mou­ky. Je tak křeh­ké, že se vám bude roz­pouš­tět na jazy­ku! Voní vanil­kou a po sně­ze­ní dozní­vá pří­jem­ná nakys­lá chuť citró­nu - to musí­te zku­sit 😉...Read more »