Kritiky.cz > 2020 > Červen > 06

Titulky k Blindspot S05E04 - And My Axe!

Tým se snaží zjistit, co má Madeline přesně za lubem a nečekaně je pátraní zavede na úplný začátek. Titulky pro vás připravili **Dracarys**, **Gabik** a **zuzana.mrak**. Bavte se.Read more »

Mandlový dort

Zbylo mi doma ještě pár mandlí a moji kluci měli opět mlsnou. Dala jsem dohromady tyto dvě informace a začala v kuchyni kouzlit. A jak jsem tak čarovala, řekla jsem si, že to...Read more »

Zapečené tortilly s červenými fazolemi

Někdy při­jde­te domu a máte hlad. Takový, že bys­te si nor­mál­ně dali roh­lík se salá­mem. To bylo dří­ve! Tato veče­ře vám zabe­re stej­ný čas, ale tělu dodá­te mno­hem více živin,...Read more »

Trendy znamená jedinečný

Hlavním tren­dem sou­čas­nos­ti, kte­rý sou­vi­sí s budo­vá­ním zahrad, jepři­ro­ze­nost. Zahradní archi­tek­ti se roz­hod­li, že své návrhy budou kon­ci­po­vat tak, aby byly v sou­la­du s pří­ro­dou a odpo­věd­ným pří­stu­pem k naší pla­ne­tě. ·         Hlavním hes­lem...Read more »

Jak funguje stavební spoření?

Většinou je nej­vět­ší pro­blém u nově poři­zo­va­né­ho byd­le­ní, ať už bytu či domu, otáz­ka finan­co­vá­ní celé­ho pro­jek­tu. Každý člo­věk se sna­ží najít kom­pro­mis mezi svým snem a tím, co je reál­né si...Read more »

Warner Bros. pracuje na stanovení nového termínu pro Tenet,...

Warner Bros. pracuje na stanovení nového termínu pro Tenet, který byl nejdříve naplánován na 17. červenec. Warneři se bojí, že pokud by snímek že za více jak měsíc přeci...Read more »

Hailee Steinfeld říká, že žádné zmínky v Sony o...

Hailee Steinfeld říká, že žádné zmínky v Sony o Spider-Gwen spinoff filmu neslyšelaRead more »

90% filmových divadel po celém světě by se mohlo otevřít v...

90% filmových divadel po celém světě by se mohlo otevřít v polovině června, domnívá se tak Národní asociace vlastníků divadelRead more »

Ghostbusters Day, který se každoročně koná 8. června se o...

Ghostbusters Day, který se každoročně koná 8. června se o den odloží, jako vyjádření respektu pro probíhající protest Black Lives MatterRead more »

Představitel Jar Jar Binkse Ahmed Best v prequelové trilogii...

Představitel Jar Jar Binkse Ahmed Best v prequelové trilogii Star Wars se nechal slyšet, že by si rád zahrál v nějaké budoucím projektu Hvězdných válekRead more »

4 nové plakáty k Doctor Who: Time Lord Victorious

4 nové plakáty k Doctor Who: Time Lord VictoriousRead more »

Robin Ujfaluši - Jak se hraje fotbal v Africe

Tato kni­ha se ke mně dosta­la v podo­bě naro­ze­ni­no­vé­ho daru, pře­kva­pi­vé­ho a milé­ho. Robin Ujfaluši je koor­di­ná­to­rem občan­ské­ho sdru­že­ní Inex-SDA, jež se zabý­vá vyu­ži­tím fot­ba­lu ke zlep­še­ní trist­ních život­ních situ­a­cí lidí...Read more »