Van Helsing - Blejd má nového kolegu

Jedni jej pova­žu­jí za svět­ce, dru­zí za vra­ha. Jedni jej obdi­vu­jí, dru­zí jej nená­vi­dí. Ale v koneč­ném důsled­ku se mu všich­ni kli­dí z ces­ty a udr­žu­jí si od něj ucti­vý odstup. Seznamte...Read more »

Zelný salát na sladko

Tento salát je skvělý tip, když potřebujete rychle doplnit vitamíny, zažehnat jarní únavu a trochu barevně oživit své jídlo. Je trochu nasládlý, proto se skvěle hodí jako příloha k zeleninovému bulguru,...Read more »

Robin Hood - kde jsou ty časy před třiceti lety

   Robin Hood pat­ří v Hollywoodu k lát­kám, kte­ré se jed­nou za čas obje­ví a někdo se poku­sí nám ji před­sta­vit v novém svět­le. V této nové inkar­na­ci se nám pod vede­ním Otto Bathursta...Read more »

Do kin přichází film Můj otec Antonín Kratochvíl, který natočila režisérka Andrea Sedláčková.

Ve čtvr­tek pro­běh­la v Praze v kině Světozor novi­nář­ská pro­jek­ce toho­to fil­mu, jehož měl mít dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ru již 2.dubna. Z důvo­du opat­ře­ní pro­ti šíře­ní koro­na­vi­ru neby­la pre­mi­é­ra ale usku­teč­ně­na a byla pře­su­nu­ta na...Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 07

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 08

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 09

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 06

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 05

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 04

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 03

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 02

Read more »

Můj otec Antonín Kratochvíl - 01

Read more »

Výživový koutek: kopřiva

Venku se vše začí­ná zele­nat a ze země raší malé nená­pad­né zele­né bylin­ky. Moc je v lás­ce nemá­me, pro­to­že se o ně čas­to popá­lí­me a tak ani jejich sběr není úpl­ně pří­jem­nou zále­ži­tos­tí,...Read more »

Rozchodníky na zahradě

Rozchodníky jsou odol­né rost­lin­ky, kte­ré kve­tou od jara do pod­zi­mu. A vydr­ží i to, když zůsta­nou i v nej­vět­ších ved­rech del­ší dobu bez záliv­ky. Rozchodníky se řadí mezi suku­lent­ní rost­li­ny, kte­ré doká­ží s vodou...Read more »

Richard Dawkins - Sobecký gen

Jsou kni­hy, kte­ré pojed­ná­va­jí čis­tě obo­ro­vě o kon­krét­ní zále­ži­tos­ti a jsou zací­le­ny výhrad­ně na laickou/odbornou veřej­nost. Pak jsou také kni­hy jako je „Sobecký gen“, kte­rý se sna­ží při­stát v kni­hov­nič­ce odbor­ní­ka i lai­ka....Read more »
Stránka načtena za 1,27679 s | počet dotazů: 172 | paměť: 27992 KB. | 19.01.2021 - 09:05:52