Dekorace do dětského pokoje můžou být zábavou

Za chví­li je tady pod­zim, při­jdou deš­ti­vé dny, kdy nebu­de­me moct s dět­mi trá­vit tolik času ven­ku. Co takhle je pro­to zaba­vit doma něja­kou kre­a­tiv­ní čin­nos­tí. Zkuste spo­leč­ně vyro­bit deko­ra­ce...Read more »

Star Trek: Do neznáma - možná poslední film s novou posádkou

Tak se nám zase vrá­til Star Trek. Jedná se o 13. díl fil­mo­vé série, kte­rá zača­la před dlou­hý­mi 38 lety. Mnoho fil­mů bylo úspěš­ných, někte­ré méně.  Ale restart v 11. dílu fil­mo­vé série...Read more »

Co je důležité a co naopak není?

Než dosáh­ne­me pade­sát­ky, nau­čí­me se nej­těž­ší lek­ce. Přijdeme na to, že jen málo věcí je oprav­du důle­ži­tých. Naučíme se brát váž­ně život, ale nikdy sebe. (Marie Dressler) Život se...Read more »

Tempeh zapečený s cuketou

Tohle jídlo u nás sklidilo doma nevídaný úspěch - nebo přesněji hlavně tempeh, který vše doladil do dokonalé chuti a příjemně nás zasytil jako kus pořádného masa. Co je to vlast­ně...Read more »
Stránka načtena za 1,51522 s | počet dotazů: 159 | paměť: 27539 KB. | 19.01.2021 - 09:45:22